Viimati uuendatud Esmaspäev, 18 Mai 2015

Nädala info 18.05.2015

 

Tänusõnad  

 • Kiitus Rapla mk algklasside kergejõustikuvõistlustel osalenud õpilastele. Täname õpetajaid Anne Järvikut ja Jüri Pritšinit õpilaste hea ettevalmistamise eest võistlusteks. 

 

Klassijuhatajad  

 • 19., 20., 21. mai toimub üks söögivahetund kell 11.30. Klassijuhatajad teavitavad sööklat selle nädala jooksul, kas ekskursiooni päeval on soov süüa!

Aineõpetajad        

 • 3. kl matemaatika tasemetöö on  19. mail  kolmanda tunni ajal. Meie kooli 6. kl õpilased on valitud 20. mai tasemetöö vabariiklikku valimisse. Nimed avalikustatakse kaks päeva varem, õppeaine selgub 20. mail.
 • 7. kl eesti keele (ruumis 203) ja 8. kl matemaatika (ruumis 205) üleminekueksamid toimuvad 20. mail algusega kell 9.00. 19. mail on õpilastel eksamieelne vaba päev konsultatsioonideks, õppimiseks.  
 • Spordipäevad: 26. mail 1.- 4. kl kell 10.45; 5.- 9. kl kell 12.45.  Söögivahetunnid vahetatud: 5.- 9. kl sööb I suurel vahetunnil, 1.- 4. kl pärast spordipäeva. Vihmase ilma korral on tavaline koolipäev, õppevahendid kaasa. 
 • Kõik viimaste koolipäevade tunnid kanda Stuudiumi (spordipäev, ekskursioon, õppekäik, matk, eksam, eksamieelne päev õppimiseks, tasemetöö, koolilõpuaktus jne) tunniplaanipõhiselt (va asendustunnid). 
 • Ekskursioonide, ürituste ja viimaste koolipäevade info on Stuudiumi ja kodulehe kalendris. Jälgida kalendrit!

 Huvikool 

 • Huvikooli 4. kl solfedžoeksam toimub 19. mail kell 10.00. 

Eelkool

 • Palume lastevanematel lapsed kooli 1. klassi registreerida hiljemalt mai lõpuks kooli kantseleis. Kaasa lapse sünnitunnistus. 

Tugiteenused

 • Klassijuhatajatundides kontrollida vahetusjalanõusid.
 • Elina Born & Stig Rästa kontserdile 1. või 3. juunil - lisainfo saadetud klassijuhatajatele Stuudiumisse. Nimed teatada sotsiaalpedagoogile.

Huvitegevus 

 • 21. mai - tublimate preemiareis. Lisainfo saadetud klassijuhatajatele Stuudiumisse. NB: lapsevanema lepingud tagastada huvijuhile 19. mail. Kaasa sõidavad õp Ülle Elmik, Mari Palu, Anne-Lys Vagur
 • 22. mai - robootikapäev. Tegevustesse registreerimine avatud väikse maja saalis ja fuajees. Kohtade arv piiratud!
 • 28. mai - 9. klassi tutipidu. Korraldab 8. klass.
  • 1. t matemaatika
  • 2. t tund 1. klassiga
  • 3. t lõpukella aktus rahvamajas (osaleb koolipere)
 • 1. ja 2. juuni - 8. klassi kokandustunnid Ants Uustaluga. 
 • Huviringide taotluse avaldus saadetud Stuudiumisse. 

Majandustegevus

 • Palun jätkuvalt täita ruumi temperatuuri vormi! 
 • Palume abi! Ruumide valdajatel jälgida radiaatoritel termoregulaatorite asendit (et oleks 2, mitte 5 peal!). 

Juhtimine  

 • Veebikeskkonnas koolivorm.ee kaudu sisse logides saab tellida koolivesti. Täpsem info lastevanematele Stuudiumis.
 • Juuru Eduard Vilde Kooli AASTA ÕPETAJA 2015 hääletamine on alanud: http://www.eformular.com/juurugymn/aastaopetaja2015.html#stay

 • Õppenõukogu toimub teisipäeval, 2. juunil kell 12.00. Hinded pannakse välja hiljemalt 1. juuni kella 10.00ks.