Viimati uuendatud Esmaspäev, 25 Mai 2015

Nädala info 25.05.2015

 

Tänusõnad  

 • Täname meeldiva koostöö eest! 

 

Klassijuhatajad  

 • 26. mai söögivahetunnid vahetuses 
 • 27., 28. mai ja 1., 2. juuni toimub üks söögivahetund kell 11.30.

Aineõpetajad          

 • Spordipäevad: 26. mail 1.- 4. kl kell 10.45; 5.- 9. kl kell 12.45.  Söögivahetunnid vahetatud: 5.- 9. kl sööb I suurel vahetunnil, 1.- 4. kl pärast spordipäeva. Vihmase ilma korral on tavaline koolipäev, õppevahendid kaasa. 
 • 27. mail õpilased Rapla mk koolinoorte kergejõustikuvõistlustel Kohilas. Nimekiri Stuudiumis.  
 • Kui õpilane jäetakse täiendavale õppetööle, märgib aineõpetaja esimese kokkusaamise teate III trimestri hinde järel Stuudiumis hiljemalt 29. mail. Aastahinne pannakse välja pärast täiendava õppetöö lõppu. 
 • Kõik viimaste koolipäevade tunnid kanda Stuudiumi (spordipäev, ekskursioon, õppekäik, matk, eksam, eksamieelne päev õppimiseks, tasemetöö, koolilõpuaktus jne) tunniplaanipõhiselt (va asendustunnid). 
 • Ekskursioonide, ürituste ja viimaste koolipäevade info on Stuudiumi ja kodulehe kalendris. Jälgige kalendrit!
 • 1. juunil toimub kolm ainetundi+söök, 2. juunil klasside tegevused klassijuhatajatega. Koolilõpuaktus toimub 3. juunil kell 9.00 rahvamajas, pärast aktust klassijuhataja tund. Kooliringibussid väljuvad 1. ja 2. juunil kell 11.45, 3. juunil kell 11.00. 

Eelkool

 • Palume lastevanematel lapsed kooli 1. klassi registreerida hiljemalt mai lõpuks kooli kantseleis. Kaasa lapse sünnitunnistus. 

Huvitegevus 

 • 27. mai 6. tunni ajal mälumängu IV voor. Osalevad 4-liikmelised võistkonnad 4.-9. klassist. Lõpptulemused selguvad lõpukella aktusel!
 • 28. mai - 9. klassi lõpukell. Korraldab 8. klass.
  • 1. t matemaatika
  • 2. t tund 1. klassiga
  • 3. t lõpukella aktus rahvamajas (osaleb koolipere)
 • 1. ja 2. juuni - 8. klassi kokandustunnid Ants Uustaluga. 
 • Huviringide taotluse avaldus saadetud Stuudiumisse. 

Juhtimine  

 • Veebikeskkonnas koolivorm.ee kaudu sisse logides saab tellida koolivesti. Täpsem info lastevanematele Stuudiumis.
 • Juuru Eduard Vilde Kooli AASTA ÕPETAJA 2015 hääletamine on alanud: http://www.eformular.com/juurugymn/aastaopetaja2015.html#stay

 • Õppenõukogu toimub teisipäeval, 2. juunil kell 12.00. Päevakord: 1. 9. kl õpilaste käitumishinnete kinnitamine - klassijuhataja 2. Huvikooli õpilaste õpitulemused - huvikooli õpetajad 3. 2014/2015. õa õpitulemused. 4. Info. Hinded pannakse välja hiljemalt 1. juuni kella 10.00ks.