Viimati uuendatud Teisipäev, 01 September 2015

Tänusõnad

 • Suur tänu, et olete taas kõik meiega ja alustamas uut huvitavat õppeaastat!
 • Kiitus Gerli Oggale kooliaasta avaaktusel esinemise eest! Aitäh karjapoisile Dan Mustallikale!

 

Klassijuhatajad

 • Palume täita õpilasraamatud TÕT-ga seotud õpilaste kohta.  
 • Õpikute laenutamine 2. septembril:
  • 1. tunni alguses 5. kl koos õp. Nelega
  • 1. tunni teisel poolel IX klass õp. Meeriga
  • 2. tunni ajal VII klass õp. Annega
  • 2. tunni teisel poolel VI klass õp. Kerstiga
  • Algklassid lepivad aja ise kokku.
 • Pikapäevarühm alustab tööd 2. septembrist. Avaldused (1.-4. klass) tagastada klassijuhatajale hiljemalt 4. septembriks.
 • Maakonnaliinide vedaja muudatuse tõttu, ei tööta enam vanad bussikaardid. Õpilased saavad esimesel nädalal sõita tasuta. Uued bussikaardid edastatakse õpilastele koheselt, kui need on saabunud kooli.

Aineõpetajad    

 • Palun igal aineõpetajal sisestada Stuudiumisse (postitusse) üks loovtöö teema (13.09.2015).
 • 9. september SPORDIPÄEV. Algusega 10.45 1.-4. klass; algusega 12.45 5.-9. klass. Söögivahetundide info tuleb eraldi! 

 Huvikool

 •  

Eelkool

 •  

Tugiteenused

 •  

Huvitegevus

 • Huviringide tunniplaan selgub 2. õppenädala alguseks.
 • 7.-13. september - Euroopa spordinädal. Sportlikud tegemised terve nädala jooksul. Täpsem info Stuudiumis.
 • 15. september kell 15.00 - näiteringi esimene kohtumine. Juhendab Kalle Kõiv.
 • 16. september - KIK-i projekt 1., 2. ja 6. klassile Muraste Looduskooli. 
 • 18. september - kell 13.00 Eesti Korvpalliliidu projekti "100 kooli" näidistund 1.-4. klassile.

Infotehnoloogia

 • Palun kabinettides arvutite kasutajatel võtta ise ühendust IT-juhiga arvuti puhastamiseks, korrastamiseks, programmide uuendamiseks jms. 

Majandustegevus 

 • Koolivesti saavad tellida õpilased ja nüüdsest ka täiskasvanud (õpetus Stuudiumis). 

Juhtimine 

 • Juhtkogu koosolek toimub neljapäeviti 6. tund Vilde toas. 
 • Muudatused juhtkonnaliikmete tööjaotuses: kõik huvitegevuse ja huvikooliga seonduv - M.Palu; õppekava, tunniplaan, õppekorraldus - S.Kautsaar; puudumised, õpilaste õppeedukuse jälgimine ja meetmete rakendamine - A.-L.Vagur; asenduste korraldamine - T.Parek.
 • Muudatused ruumide jaotuses: sotsiaalpedagoogi kabinet asub endises õppealajuhataja kabinetis (väike maja II korrus), huvijuhi kabinet asub akvaariumis (suur maja III korrus).