Viimati uuendatud Esmaspäev, 07 September 2015

Nädala info 07.09.2015

 

Aineõpetajad    

 • Palun igal aineõpetajal sisestada Stuudiumisse (postitusse) üks loovtöö teema (13.09.2015).
 • 9. september SPORDIPÄEV. Algusega 10.45 1.-4. klass; algusega 12.45 5.-9. klass. Söögivahetunnid: 5.-9. kl kell 11.30; 1.-4. kl kell 12.30

Huvitegevus

 

 • Huviringide tunniplaan avalikustatud huvitegevuse lehel: http://www.juuru.edu.ee/jareltulija/index.php/huvitegevus
 • 7.-13. september - Euroopa spordinädal. Sportlikud tegemised terve nädala jooksul. Täpsem info Stuudiumis.
 • 15. september kell 15.00 - näiteringi esimene kohtumine. Juhendab Kalle Kõiv.
 • 16. september - KIK-i projekt 1., 2. ja 6. klassile Muraste Looduskooli. Kaasa sõidavad õp Heli Luhaorg, Aili Parek, Anneli Simkin.
 • 18. september - kell 13.00 Eesti Korvpalliliidu projekti "100 kooli" näidistund 1.-4. klassile.
 • 24. september - KIK-i projekt 7.-9. klassile Särghaua õppekeskusesse. Kaasa sõidavad õp Nele Aus, Anne Järvik, Helle Kiviselg
 • 28.-30. september - Mihklipäeva sügisseadete näitus. Seaded tuua vana maja saali akna laudadele. Kindlasti lisada juurde nimi! 
 • 29. september - KIK-i projekt 4.-5. klassile Aegviidu Looduskooli. Kaasa sõidavad õp Meeri Ehandi ja Heli Luhaorg. 
 • 1. oktoober - kell 18.00 Juuru rahvamajas. Rahvusvahelise muusikapäeva kontsert. Kontsert on tasuta. Täpsem info muusikapäeva kohta www.muusikapaev.ee

Majandustegevus 

 • Koolivesti saavad tellida õpilased ja täiskasvanud (õpetus Stuudiumis, otsingusõna "koolivest"). 

Juhtimine 

 • Juhtkogu koosolek toimub neljapäeviti 6. tund Vilde toas. 
 • Muudatused juhtkonnaliikmete tööjaotuses: kõik huvitegevuse ja huvikooliga seonduv - M.Palu; õppekava, tunniplaan, õppekorraldus - S.Kautsaar; puudumised, õpilaste õppeedukuse jälgimine ja meetmete rakendamine - A.-L.Vagur; asenduste korraldamine - T.Parek.
 • Muudatused ruumide jaotuses: sotsiaalpedagoogi kabinet asub endises õppealajuhtaja kabinetis (väike maja II korrus), huvijuhi kabinet asub akvaariumis (suur maja III korrus).
 • 16.-18. september Mari Palu ja Anne-Lys Vagur noorteinfotöö koolitusel Raplas. 
 • 11. septembril Sirje Kautsaar Reaal- ja loodushariduse konverentsil Tallinna Reaalkoolis (kt Mari Palu)