Viimati uuendatud Esmaspäev, 20 August 2012

E.Vilde nim Juuru Gümnaasium

 

Tänusõnad / õnnitlused 

 • Täname teid kõiki, kes te olete jätkanud koostööd E. Vilde nim Juuru Gümnaasiumiga. 
 • Mari Sarvest sai suvel Mari Palu - palju õnne!  

Juhtimine 

 • Õppenõukogu toimub teisipäeval, 28. mail kell 10.00 tütarlaste käsitööklassis. Vastavalt kooli hindamisjuhendi punkt 22: Kui õpilane jäetakse täiendavale õppetööle, pannakse õppeaine kursuse- , aasta- või kooliastmehinne välja pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades täiendava õppetöö tulemusi - palume aineõpetajatel TÕT hinded eKooli sisse kanda hiljemalt 27. aug kella 12.00ks. Aitäh neile, kes seda juba teinud on. 

Päevakord:

 1. Kokkuvõtted täiendavast õppetööst - klassijuhatajad
 2. Põhikooli lõputunnistuse saajate nimekirja kinnitamine – õppealajuhataja
 3. Kodukorra kinnitamine – direktor
 4. Info
 • X klassi käesoleval aastal ei avata. Põhjuseks ikka see, et avaldusi on ainult 1. Küll aga ei tähenda see seda, et järgmisel aastal X avada ei tohiks. Kui on lapsi, siis saame seda teha. 
 • Suvi toob ikka muutusi, nii on uutele ootustele vastu läinud Anneli Ots. Füüsikuna jätkab tööd Andrus Metsa. Samuti jätkab veidi väiksema koormusega tööd Kaia Laansoo. Endiselt vajame põhikooli inglise keele asendusõpetajat (vähemalt kaheks aastaks). Uue koristajana alustas tööd Merve Niinemets.
 • Kooliaasta lõpus sai individuaalselt läbi räägitud uue õppeaasta koormused. Tänaseks on kindel, et X klassi ei avata ning saab lepingud sõlmida. Lepingute sõlmimine algab jooksvalt alates 23.augustist, vastav teade tuleb individuaalselt e-mailile. 
 • Atesteerimiskomisjon saab kokku 31. augustil kell 10.00 Vilde toas. 
 • Reedel, 24. augustil osalevad S.Kautsaar, P.Õunmaa ja P.Malva konverentsil "Kool 2013". 

Klassijuhatajad  

 •  

Aineõpetajad     

 • Kellel on veel ainekava esitamata, palun teha seda kiiremas korras (tähtaeg oli enne puhkusele minekut).
 • Erisoovid tunniplaani osas esitada õppealajuhatajale hiljemalt  23. augustil.  

Tugisüsteemid

Huvitegevus 

 • 26. augustil toimub Kogukonna päev (korraldab Rahvamaja, osaleme ka meie!)
 • Huvijuhil uus nimi - Mari Palu
 • Jalgpallitreener Kaido Mägi soovib sügisest alustada Juuru Gümnaasiumis jalgpallitreeningutega - näidistrenn toimub 26. augustil Kogukonna päeval.

Infotehnoloogia

 • Uusi investeeringuid hetkel ette näha ei ole.

Majandustegevus

 • Uue näo on saamas II korrusel inglise keele ja eesti keele klass. Sisekujunduse on teinud endine õpilane Erko Leo. Samuti on uuenduskuur kätepesuruumis. Uued valgustid II korruse hoovipoolsetes ruumides.
 • Vana maja II korruse aknad on lõpuks vahetatud!
 • Fuajees on ümberkorraldused garderoobide osas. Klasside väiksuse tõttu saame hakkama ainult riietehoidja selja taga olevate garderoobidega. Gümnaasiumi garderoobide arvelt tegime ruumi õpilastele puhkenurga loomiseks. 
 • Veskisepad sepistavad kooli peafassaadile uue varikatuse ning peauks saab uus olema. Meistrid veel töötavad teoste kallal. 
 • Huvialakoolile luuakse võimalused tundide andmiseks IV korrusel. Seetõttu kolitakse vene keel ja füüsika II korrusele sealsete klassiruumide väikese kasutuse tõttu (vastavalt inglise keel ja keemia). Algklasside inglise keele tunnid hakkavad toimuma nende koduklassis.
 • Suvel lõpetas kohvikupidaja majanduslikel põhjustel kooliga lepingu.