Nädala info 28.08.2012

Viimati uuendatud Teisipäev, 28 August 2012

E.Vilde nim Juuru Gümnaasium

 

Tänusõnad

 •   

Juhtimine   

 • Põhikooli inglise keele asendusõpetajana asub tööle Angela Katkosilt. 
 • Atesteerimiskomisjon saab kokku 31. augustil kell 10.00 Vilde toas.  
 • Esmaspäeviti 8tunnine koolipäev. Kooliringi buss (Mahtra, Järlepa) väljub kell 16.00. 
  Ülejäänud päevadel õpilastransport sama kui eelmisel õppeaastal.
 • Õpilaste toitlustamine algab 4. sept.
 • Kevadel sai kinnitatud uus hindamisjuhend. Palun endale see selgeks teha ja seda täita. Kooli kodulehel rubriigisdokumendid
 • Tegevused kooli üldtööplaani esitada ainegruppide esindajatel hiljemalt 14.september 2012 direktori e-mailile. 

 • Juhtkogus esindab käesoleval õppeaastal I-II kooliastet Heli Luhaorg ja III-IV kooliastet Ene Holsting. 

 • Aasta Õpetaja 2012 Argumenteeritud ettepanekud esitatakse õppeasutuse hoolekogule, kes koos ametiühingu organisatsiooniga hindab laekunud esildisi ja otsustab, keda esitada õppeasutuse kandidaatidena maavalitsusele. Kandidaadid esitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumile hiljemalt 12. septembriks 2012.

Klassijuhatajad  

 • Õpilasraamat korda teha hiljemalt 31. augustil.  
 • Õpilaste nimekirjad saab vajadusel reedel, 31. aug kantseleist. 
 • Tunniplaan anda õpilastele esialgu päev korraga. Klassis valida tunniplaani viija. 
 • Lõpetajate teejätk (A. Järvik, H. Kiviselg) esitada õppealajuhatajale hiljemalt 14. sept.  

Aineõpetajad     

 • Eelmise õppeaasta eKool korda teha hiljemalt 31. augustil (täiendav õppetöö, aastahinded jm). 
 • Töökavad (2., 5., 8., 11. kl ) esitada õppealajuhatajale hiljemalt 10. septembril. 
 • Korrapidamise graafiku koostame  algklasside majja ja fuajeesse.  

Tugisüsteemid

Huvitegevus 

 • Ürituste plaani esitada oma ettepanekud ja soovid huvijuhi emailile. 

Infotehnoloogia

 •  

Majandustegevus

 •