Viimati uuendatud Kolmapäev, 19 September 2012

E.Vilde nim Juuru Gümnaasium


Tänusõnad

 •  

Juhtimine    

 • Esmaspäeviti 8tunnine koolipäev. Kooliringi buss (Mahtra, Järlepa) väljub kell 16.00.
 • Kevadel sai kinnitatud uus hindamisjuhend. Palun endale see selgeks teha ja seda täita. Kooli kodulehel rubriigis dokumendid
 • Tegevused kooli üldtööplaani esitada ainegruppide esindajatel hiljemalt 14.september 2012 direktori e-mailile. 

 • Juhtkogus esindab käesoleval õppeaastal I-II kooliastet Heli Luhaorg ja III-IV kooliastet Ene Holsting. 

 • Aasta Õpetaja 2012 Argumenteeritud ettepanekud esitatakse õppeasutuse hoolekogule, kes koos ametiühingu organisatsiooniga hindab laekunud esildisi ja otsustab, keda esitada õppeasutuse kandidaatidena maavalitsusele. Kandidaadid esitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumile hiljemalt 12. septembriks 2012.

Klassijuhatajad  

 • Agur Asperk alustab 1.- 6. kl õpilaste võrkpallitreeningutega  esmaspäeval, 10. sept kell 15.05 võimlas. Tasu 10 eurot kuus. Treener sõlmib lepingud lastevanematega. 
 • Tunniplaan anda õpilastele esialgu päev korraga. Klassis valida tunniplaani viija. 
 • Lõpetajate teejätk (A. Järvik, H. Kiviselg) esitada õppealajuhatajale hiljemalt 14. sept.  

Aineõpetajad     

 • Eelmise õppeaasta eKool oli vaja korda teha hiljemalt 31. augustiks (täiendav õppetöö, aastahinded jm). Kõik eelmise õppeaasta päevikud panna lukku (ka klassijuhatamine). Lukustamata päevikud takistavad uute päevikute avamist.
 • eKooli päevikud saavad korda hiljemalt selle nädala lõpuks.  
 • Töökavad (2., 5., 8., 11. kl ) esitada õppealajuhatajale hiljemalt 10. septembril. 
 • Korrapidamise graafiku koostame  algklasside majja ja fuajeesse selle nädala jooksul.  
 • Arvutiklassi kasutamise graafiku paneme õpetajate toa stendile. Lipikute süsteemi sel õppeaastal  ei kasuta.  Õpetaja, kes soovib oma ainetundi läbi viia arvutiklassis, märgib tunni hiljemalt jooksva koolipäeva hommikul graafikusse. Õpetajad ise tunde omavahel vahetama ei pea. Tööd koordineerib õppealajuhataja. 
 • Jalgpallitreener Kaido Mägi  jagab infot treeningute kohta 1.- 3. kl õpilastele 4. sept klassijuhataja tunni ajal. 
 • Alates järgmisest nädalast muutub teisipäevane tunniplaan.  

Tugisüsteemid

Huvitegevus 

 • Ürituste plaani esitada oma ettepanekud ja soovid huvijuhi emailile. 
 • Õpilasesinduse esimene suurkoosolek ja uue presidendi valimine toimub 11. septembril klassijuhataja tunni ajal (9.05-9.35). Oodatud on klassivanemad ja teotahtelised vabatahtlikud. 5.-12. kl klassijuhatajad - palun valige oma klassi esindaja ehk klassivanem!!! 
 • Huvijuht töötab I ja II veerandil 2 tööpäeva nädalas. Sel nädalal viibin koolimajas reedel. 

Infotehnoloogia

 •  

Majandustegevus

 • Õpilaste toitlustamine algab 4. sept.
 • Kooliringi buss esmaspäeviti (Mahtra, Järlepa) väljub kell 16.00. 
  Ülejäänud päevadel õpilastransport sama kui eelmisel õppeaastal. Info kodulehel.