Viimati uuendatud Esmaspäev, 10 September 2012

E.Vilde nim Juuru Gümnaasium

 

Tänusõnad

 •  

Juhtimine    

 • Tegevused kooli üldtööplaani esitada ainegruppide esindajatel hiljemalt 14.september 2012 direktori e-mailile. 

Klassijuhatajad  

 • Lõpetajate teejätk (A. Järvik) esitada õppealajuhatajale hiljemalt 14. sept.  Õp. H. Kiviselg on esitanud.

Aineõpetajad     

 • Eelmise õppeaasta eKool oli vaja korda teha hiljemalt 31. augustiks (täiendav õppetöö, aastahinded jm). Kõik eelmise õppeaasta päevikud panna lukku (ka klassijuhatamine). Endiselt on korrast ära. Korda teha selle nädala lõpuks.
 • Tunniplaan lõplik, enam hetkel ei muuda. Tunniplaan on õpilastele nähtav ka fuajees, kodulehele saab sel nädalal.
 • Jaotame kabinettidesse klassi kasutamise plaanid. Viimase tunni õpetajatel paluda õpilastel toolid üles panna.  
 • Kui eKoolis on päevikutega probleeme, palume pöörduda Peebu poole.
 • Töökavad (2., 5., 8., 11. kl ) esitada õppealajuhatajale hiljemalt 10. septembril. Tähtaegselt on esitanud kolm õpetajat.
 • Korrapidamise graafikud õpetajate toas stendil.   
 • Arvutiklassi kasutamise graafik on  õpetajate toa stendil. Vajadusel täita. 
 • Konsultatsioonide graafik asub stendil. Palume kõikidel õpetajatel leida aeg ja märkida tabelisse hiljemalt 17. septembril.
 • 19.oktoobril toimuvad karjäärinõustamise tunnid 9., 12. kl õpilastele 2. ja 3. tunni ajal.  

Tugisüsteemid

 •  

Huvitegevus 

 • Huvijuht viibib koolimajas sel nädalal teisipäeval ja neljapäeval.
 • Ürituste plaani esitada oma ettepanekud ja soovid huvijuhi emailile. 
 • Õpilasesinduse esimene suurkoosolek ja uue presidendi valimine toimub 11. septembril klassijuhataja tunni ajal (9.05-9.35). Oodatud on klassivanemad ja teotahtelised vabatahtlikud. 5.-12. kl klassijuhatajad - palun juhatage klassijuhatajatunni alguses klassivanemad 3. korruse akvaariumi ruumi.
 • Neljapäeval, 13. septembril, toimuvad Juuru rahvamaja saalis Marikas Tantsu & Moekooli näidistantsutrennid. 
  • 6. tund (13.45-14.30) - 1.-5. klass
  • 7. tund (14.40-15.25) - 6.-9. klass
  • alates kella 15.30-st - 11.-12. klass
 • 20. septembril toimub 1.-12. klassidele orienteerumismäng "Fotojaht". Meeskonnal tuleb etteantud vihjete järgi üles otsida pildistamiskohad ja vastavalt etteantud teemal lavastada foto.  Mida rohkem loomingulisust, julgust ja omapära, seda nauditavam on lõpptulemus.  6. tunni ajal võistlevad 1.-5. klassi õpilased, 7. tunni ajal 6.-12. klassi õpilased.

          Võistluse juhised ja reeglid:

  • meeskonna suurus minimaalselt 5 liiget + klassijuhataja (klassijuhataja ülesanne on eelkõige tagada turvalisus ning fotografeerida);
  • mängu kestvus 45 minutit;
  • enne mängu jagatakse igale meeskonnale mängujuhised ja reeglid;
  • meeskonnal peab olema üks digifotoaparaat + juhe, millega saab pildid laadida huvijuhi arvutisse; 
  • pärast mängu tulevad meeskonnad tagasi koolimajja, et laadida pildid huvijuhi arvutisse (igast teemast üks pilt) ning seejärel vaadata koos fotosid;
  • kui kõikide meeskondade pildid on vaadatud, hääletavad meeskonnad kõige loomingulisema meeskonna poolt; 
  • fotole peavad jääma kõik meeskonna liikmed, v.a pildistaja 

Infotehnoloogia

 •  

Majandustegevus

 • Kooliringi buss esmaspäeviti (Mahtra, Järlepa) väljub kell 16.00. 
  Ülejäänud päevadel õpilastransport sama kui eelmisel õppeaastal. Info kodulehel.