Viimati uuendatud Teisipäev, 25 September 2012

 Tänusõnad

 • Täname Rapla mk koolinoorte jooksude EV osalenud õpilasi: 3. kl Jürgen Treinberg 60 m 3.koht, Karolina Kirbus, Lisanna Kadarik, Karola Riis;  5. kl Kaisa Kornak 600 m 1., 60 m 2.koht, Dan Mustallikas 60 m  3. koht, Juss Parek 1000 m 2., 200 m jooksus 3. koht, Kristofer Kraani. Täname õpetajaid Anne Järvikut ja Toomas Malvat õpilaste hea ettevalmistamise eest.

Juhtimine    

 • Õpilaste nimekiri on avaldatud kooli kodulehel Inimesed/Õpilased 2012/2013

 • Kooli hoolekogu koosolek toimub kolmapäeval, 26.septembril kell 18.00 auditooriumis. Päevakorras jooksvad küsimused, kooli arengukava ja kooli hetkeolukord.

 • Õppeekskursioonide plaan - seoses remonttööde arvete lõpliku tasumiseni ei saa lubada ühtegi õppeekskursiooni kooli eelarvest. Rahade seis selgub hiljemalt oktoobri esimese nädala jooksul.

Klassijuhatajad  

 • Kolmapäeval, 26. sept toimuvad jooksuvõistlused. Õpilased osalevad kolmandas tunnis,  lubada veerand tundi enne tunni lõppu võistlustele. Nimekiri stendil. 
 • Uus kodukord  on kodulehel. Hetkeprobleemid: vahetundide ajal poes käimised, tundidesse hilinemised, baariruumi kasutamine, telefonide kasutamine.  

Aineõpetajad       

 • Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist. Õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd. Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina. Kui kokkuleppel õpilastega toimub päevas rohkem töid, märgib aineõpetaja kod ülesande juurde sellise teate: kontrolltöö toimub kokkuleppel õpilastega.
 • Vastavalt uuele õppekavale korraldab põhikool III kooliastmes õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, milleks on uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline. Loovtöö temaatika valib kool, täpsema teemavaliku teevad õpilased. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Aineõpetajatel loovtöö teema(d) koos kirjeldusega esitada õppealajuhataja meilile hiljemalt 1. oktoobriks. 
 • Tundide asendamiste (vahetuste jm) korral märgib aineõpetaja eKooli päevikusse selle tunni nr, millal tund toimus.  

<strong >Tugisüsteemid

 • 7. kl õpilasele määras nõustamiskomisjon ühele õpilasele keskendatud õppe. Alates 24. sept rakendame nõustamiskomisjoni otsust. Õpilasel on eritunniplaan. Muusika-, kunsti-, töö- ja tehnoloogiaõpetuse, keh kasv ja inglise keele tunnid toimuvad 7.kl koos. <strong > <strong > <strong >  

<strong >Huvitegevus 

 • Huvijuht viibib koolimajas sel nädalal teisipäeval ja neljapäeval.
 • Ürituste plaani esitada oma ettepanekud ja soovid huvijuhi emailile. 
 • Õpilasesinduse koosolekud toimuvad teisipäeviti kell 9.05 - 9.35 3. korruse ÕE-ruumis. Kohustuslik osaleda klassivanematel, kuid hea meelega on oodatud klassijuhatajate loal ka vabatahtlikud! Klassijuhatajad, palun vajadusel meelde tuletada!
 • 27. septembril toimub kooli fuajees sügisseadete näitus. Sügisseaded palume valmistada eelkõige algklassiõpilastel, kuid oodatud on ka põhikooli/gümnaasiumi/kooli personali meistriteosed. Sügisseaded palume tuua neljapäeva hommikul enne koolipäeva algust fuajeesse laudadele!
 • 27. septembril söögivahetundide ajal toimub kooli fuajees Mihklipäeva sügislaat. Sügislaadal saab kaubelda ainult omatoodanguga (ehted, kaardid, kudumid jms käsitöö. hoidised, küpsetised jne). Sügislaadal saab teha nii vahetuskaupa kui ka kaubelda raha eest! Müüma ja ostma on oodatud kogu koolipere!
 • 5. oktoobril tähistame koolis õpetajate päeva. Tunde annavad 11., 12. kl õpilased. Toimub neli 30min ainetundi vastavalt kooli reedesele tunniplaanile.  Bussid 11.50 Härgla, Järlepa, Mahtra; Maidla, Orguse, Ingliste; kell 12.20 Kaiu, Kuimetsa.
  • Tundide ajad: 
   1. 8.50 - 9.20
   2. 9.30 - 10.00
   3. 10.10 - 10.40

                              I söögivahetund I-VI kl

                             4.  11.00 -11.30 

                              II söögivahetund VII-XII kl 

 • Info tantsuhuvilistele - kahjuks Marikas Tantsu ja Moekooli treener loobub Juuru rahvamaja tantsutrennidest. Aga suured tänud kõigile huvilistele ning te olete alati oodatud tantsutrennidesse Raplasse! 
 • Teisipäeval, 23.sept alates 4. tunnist algklasside spordipäev.  Kui on väga märg, ei toimu.
 • Kolmapäeval, 26. sept õpilased jooksuvõistlustel. Nimekiri stendil. Õpilased osalevad kolmandas tunnis, võistlustele minejad lubada veerand tundi enne tunni lõppu võistlustele.
 • Eduard Vilde muuseum kuulutab koolinoortele välja luulekonkursi pealkirjaga "Mis maa see on?" tähistamaks "Mahtra sõja" 110. aastapäeva ja saabuvat Eesti Vabariigi 95. juubelit. Eelnimetatud konkursi raames toimub ajavahemikul 24.09-24.10 luulekonkursi "Mis maa see on?" Juuru Gümnaasiumi voor.

<strong >Infotehnoloogia

 • IT juht on majas E, K ja N kell 9-12. Kõik oma mured tuleb temaga sel ajal lahendada/ära rääkida.

Majandustegevus

 •