Viimati uuendatud Esmaspäev, 01 Oktoober 2012

Nädala info 01.10.2012

Tänusõnad

 • Täname Rapla mk maastikuteatejooksude võistlustel osalenud õpilasi:  maastikuteatejooksus 1. koht (Emili Aus, Sonia Ruus, Elise Leinberg, Maria-Niina Voznjuk, Britta Roosaar, Gregor Kaljuste, Antero Raismaa, Indrek Ausmees, Tarvo Heinroos, Almar Ahlberg), maastikuteatejooksus 2. koht ja pendelteatejooksus 3. koht (Kristofer Kraani, Dan Mustallikas, Juss Parek, Rando Aav, Kenert Teder, Karolina Kirbus, Kaisa Kornak, Riina Evardson, Lisette Marie Räbovõitra, Kristina Laidemäe, Kristel Kuljus). Täname õpetajaid Anne Järvikut ja Toomas Malvat. 

Juhtimine 

 • Koolil on võimalus toetada käesoleval eelarveaastal õppeekskursiooni transporti (kuni II veerandi lõpuni). Reegel on, et iga õpilane saab ühe õppereisi. Ühe reisi transpordi maksumuseks tohib olla kuni 150 € (üleminev summa tuleb omaosalusega katta). Ainegrupid peavad siin tegema koostööd! Täpsemad selgitused hommikul infominutites!

 • Õppenõukogu toimub neljapäeval, 18.okt kell 14.00 auditooriumis. Toimub viis ainetundi. Hinded välja panna hiljemalt 17.okt kella 18.00ks. Bussid  kell 13.45 Härgla, Järlepa, Mahtra; Maidla, Orguse, Ingliste. Kaiu, Kuimetsa kell 13.50 liinibussiga. Päevakord: 

          1.     I v murelapsed ja nende toetamine – õppealajuhataja, klassijuhatajad

          2.     11. kl õpil J.- S. Kadaku ja  12. kl õpil K. Reimanni täiendava õppetöö kokkuvõte - klassijuhataja

          3.     Üldtööplaani kinnitamine - direktor

          4.     Info

Klassijuhatajad  

 • Uus kodukord on kodulehel.  
 • Septembrikuu puudumiste kokkuvõte korda teha 4. oktoobriks.  

Aineõpetajad   

 • Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist. Õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd. Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina. Kui kokkuleppel õpilastega toimub päevas rohkem töid, märgib aineõpetaja kod ülesande juurde sellise teate: kontrolltöö toimub kokkuleppel õpilastega.
 • Vastavalt uuele õppekavale korraldab põhikool III kooliastmes õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, milleks on uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline. Loovtöö temaatika valib kool, täpsema teemavaliku teevad õpilased. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Aineõpetajatel loovtöö teema(d) koos kirjeldusega esitada õppealajuhataja meilile hiljemalt 1. oktoobriks. Kiitus õp Ene Holstingule õigeaegselt esitatud teemade eest. Ootame 8. kl kõikidelt õpetajatelt teemasid selle nädala lõpuni.
 • Tundide asendamiste (vahetuste jm) korral märgib aineõpetaja eKooli päevikusse selle tunni nr, millal tund toimus. 
 • Puuduvad ainekavad esitada direktorile hiljemalt 25. oktoobriks. Saadame õpetajatele, kellel esitamata,  kirjalikud meeldetuletused.  

Tugisüsteemid

Huvitegevus 

 • Huvijuht viibib koolimajas sel nädalal teisipäeval ja reedel.
 • Ürituste plaani esitada oma ettepanekud ja soovid huvijuhi emailile. 
 • Õpilasesinduse koosolekud toimuvad teisipäeviti kell 9.05 - 9.35 3. korruse ÕE-ruumis. Kohustuslik osaleda klassivanematel, kuid hea meelega on oodatud klassijuhatajate loal ka vabatahtlikud! Klassijuhatajad, palun vajadusel meelde tuletada!
 • 2. oktoober on rahvusvaheline vägivallavastane päev. Päeva raames näidatakse 7. tunni ajal auditooriumis dokumentaalfilmi "Süütu", millele järgneb lühike arutuelu. Filmi näitamine toimub Vaata ja Muuda (One World in Schools) projekti raames. Filmilinastusele on oodatud 8.-12. klassi õpilased koos aineõpetajaga. NB: aineõpetaja otsustab, kas õpilased vaatavad filmi või osalevad ainetunnis!
 • 5. oktoobril tähistame koolis õpetajate päeva. Tunde annavad 11., 12. kl õpilased. Toimub neli 30min ainetundi vastavalt kooli reedesele tunniplaanile.  Kõik ainetunnid kanda eKooli.

          Bussid

  • 11.50 Härgla, Järlepa, Mahtra; 
  • 11.50 Maidla, Orguse, Ingliste; 
  • 12.20 Kaiu, Kuimetsa.

          Tundide ajad: 

   1. 8.50 - 9.20
   2. 9.30 - 10.00
   3. 10.10 - 10.40

                              I söögivahetund I-VI kl

                        4.  11.00 -11.30 

                              II söögivahetund VII-XII kl 

 • 18. oktoobril toimuvad klasside pildistamised (ajad täpsustamisel)
 • Eduard Vilde muuseum kuulutab koolinoortele välja luulekonkursi pealkirjaga "Mis maa see on?" tähistamaks "Mahtra sõja" 110. aastapäeva ja saabuvat Eesti Vabariigi 95. juubelit. Eelnimetatud konkursi raames toimub ajavahemikul 24.09-24.10 luulekonkursi "Mis maa see on?" Juuru Gümnaasiumi voor.
 • Kaks uut huviringi ootavad osalejaid: 3. oktoobril,kell 14.00 alustab Juuru rahvamajas tasuta huviring "Anima tuba", 4. oktoobril 7. tunni ajal saavad auditooriumis kokku näiteringi huvilised. Täpsem info www.juuru.edu.ee/jareltulija
 • Huvikoolis õpib 16 õpilast: 13 õpilast klaverit ja 3 viiulit.  Õpetajad on Aleksandra Ilves (viiul), Liidia Ilves (klaver) ja Ester ILves (klaver).
 • Oktoober on "Hea õpetaja kuu", mille raames toimuvad koolis mitmed tegevused/sündmused (nimekiri täieneb tegevuste lisandumisel). Täpsem info huvitegevuse lehelt: www.juuru.edu.ee/jareltulija
  • "Hea õpetaja kuu" raames kõlavad VildeFM-ist ka õpetajate lemmiklaulud - soovilugude leht ilmub õpetajate tuppa 2. oktoobril
  • 2. oktoobril ilmub algklasside maja saali õpilastööde näitus "Juuru kooli õpetaja", mis täieneb tööde lisandumisel

Infotehnoloogia

 • IT juht on majas E, K ja N kell 9-12. Kõik oma mured tuleb temaga sel ajal lahendada/ära rääkida.

Majandustegevus

 • Vanapaberit saab üle anda majandusjuhatajale. Võta ühendust ja lepi aeg eelnevalt kokku.
 • Alates 26.septembrist on uus remondimees Uno Ott.