Viimati uuendatud Esmaspäev, 15 Oktoober 2012

Nädala infos on kirjas hinnete väljapanemise tähtaeg ning täpsustatud neljapäevane ja reedene päevakava (sh busside ajad)!

Tänusõnad

 

 •  

Juhtimine  

 • Õppenõukogu toimub neljapäeval, 18.okt kell 14.00 keemiaklassis. Toimub viis ainetundi. Hinded(ka käitumise ja hoolsuse) välja panna hiljemalt 17.okt kella 18.00ks.  Väljavõte kooli hindamisjuhendist: IV Kokkuvõtva hindamise põhimõtted punkt 7. Õpilasele, kelle veerandihinne on „mitterahuldav“ või „nõrk“ või on jäetud hinne välja panemata, koostatakse selles õppeaines koolivaheaja jooksul individuaalne õppekava või määratakse mõni muu tugisüsteem (nt. logopeediline abi, parandusõpe, pikk päev jm.), et aidata omandada nõutavad teadmised ja oskused. Bussid  kell 13.45 Härgla, Järlepa, Mahtra; Maidla, Orguse, Ingliste. Kaiu, Kuimetsa kell 13.50 liinibussiga. 
 • Koolivaheajal täidab iga aineõpetaja eksperthinnangud õpilase kohta põhikooli kõikides klassides ja gümnaasiumiastmes ainult 12.klassi õpilaste kohta. (11.klassil antakse eksperthinnanguid üks kord aastas - talvevaheajal). Eksperthinnangute kokkuvõtete tegemisele järgnevad klasside koosolekud (juhtkond + klassijuhataja) ja seejärel arenguvestlused lapsega/lapsevanemaga. NB! Täna veel täita ei saa, anname teada, kui keskkond on valmis!
 • E. Vilde nim Juuru Gümnaasiumi töötajate üldkoosolek kell 13.55 auditooriumis. Päevakord: 1.) Töökeskkonnavoliniku valimine. Palun eelnevalt ainegruppidel ja teenindaval personalil kandidaat läbi arutada ja temalt ka nõusolek saada. Töökeskkonnavoliniku õigused ja kohustused leiab Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest § 17. Töökeskkonnavolinik. (lisatud failina infole kaasa)
 • Töötajate tervisetõendite pikendamine: palun pikendada tervisetõendid (nimekiri õpetajate toas seinal). Kuna inimeste hulk, kellel on pikendamata, on suur, siis palun kasutada selleks koolivaheaga. Kulud tasub tööandja esitatud kuludokumendi alusel.  

Klassijuhatajad  

 • Neljapäeval, 18. okt toimub autahvli jaoks piltide tegemine  klassi pildistamise ajal. Palume klassijuhatajatel parimate pildistamist suunata (mõeldes võimalusel ka tulevikule). Pildistatakse viielisi ja nelja, viielisi õpilasi. 
 • On alanud õpilaste tervisekontroll ja vaktsineerimine tervisekeskuses,  sel nädalal lähevad arsti juurde 5., 6. klass. 
 • Tunnistuste blanketid saab hiljemalt kolmapäeval.  

Aineõpetajad    

 • 7. ja 8. kl  soovivad sõita Tallinna kolmapäeval, 17.oktoobril. 
 • Reedel,19. oktoobril toimub neli ainetundi, 5. tund klassijuhataja tund (11. ja 12. kl ainetunnid).   Karjäärinõustamine  9., 12. kl õpil 2. tund auditooriumis, 3. t arvutiklassis.  Bussid 13.45 Härgla, Järlepa, Mahtra; Maidla, Orguse, Ingliste. Kaiu, Kuimetsa liinibussiga. 
 • Vastavalt uuele õppekavale korraldab põhikool III kooliastmes õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, milleks on uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline. Loovtöö temaatika valib kool, täpsema teemavaliku teevad õpilased. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. 8. kl loovtööde temaatika koolis on järgmine: MINA ja ..... Õpilased koostöös aineõpetajatega valivad teemad hiljemalt 2. novembriks.
 • Õpetajaga muuseumis: Õpetajatel võimalus 19.saj. elu-olu puudutavaid ainetunde (emakeelt, kirjandust, loodusõpetust, inimeseõpetust, ajalugu)  Mahtra muuseumis läbi viia . Kuni 2012.a. lõpuni on muuseumis tunni läbiviimine Juuru Gümnaasiumi õpilastele tasuta. Palume aktiivselt osaleda, muuseumiga eelnevalt kokku leppida ja tunni aeg märkida kuu plaani (õpetajate toas). 
 • Õpilased ei viibi ilma õpetajata vahetundide ajal klassides. Õpetaja lukustab vajadusel vahetunniks kabineti ukse.  
 • Oktoobri lõpus avatakse terve õppeaasta jooksul kasutatava Tagasi kooli infosüsteem, mis hõlbustab õpetajatel koostööpartnerite leidmist väljaspoolt kooli ning teiselt poolt annab hea võimaluse endast märku anda inimestele, kes on valmis jagama õpilastega oma elukogemust ja teadmisi. Erinevalt varasemast saab süsteemi kasutada kogu õppeaasta kestel.

Tugisüsteemid

 • Neljapäeval, 18. oktoobril kell 9.00 ümarlaud. Osalevad: lapsevanemad (kutsed saadetud), sotsiaalpedagoog, õppealajuhataja, direktor ja politsei).

Huvitegevus 

 • Huvijuht viibib koolimajas sel nädalal teisipäeval, neljapäeval, reedel.
 • 15.-19. oktoober on Juuru Gümnaasiumis Stiilinädal. Palun klassivanematel iga päev kokku lugeda, mitu klassikaaslast stiilipäevast osa võtab. Reedel kogun kokku koguarvu ning seejärel saab välja kuulutada kõige stiilsema klassi 1.-6. kl ja 7.-12. kl hulgas. Stiilipäevadel jagatakse I söögivahetunni ajal fuajees 7.-12. kl osalejatele ja II söögivahetunni ajal algkoolimaja saalis 1.-6. kl osalejatele kommi (kommide arv piiratud, maiuse saavad kiiremad või stiilsemad). Ühtlasi liigub koolimaja peal ringi fotograaf.
  • esmaspäev - pidžaamapidu
  • teisipäev - sportlik riietus
  • kolmapäev - ühte värvi rõivastus
  • neljapäev - pidulik riietus
  • reede - 70.-80.-ndad 
 • 18. oktoobril toimuvad klasside pildistamised. 1. kl - 9.45; 2. kl - 10.00; 3. kl - 12.30; 4. kl - 10.15; 5. kl - 12.50; 6. kl - 9.00; 7. kl - 9.25; 8. kl - 10.40; 9. kl - 11.00; 11.kl - 11.45; 12. kl - 13.00, õpilasesindus kell 13.15; õpetajad kell 13.45
 • 18. oktoobril 1. tunni ajal toimub 1.-4. klasside aineviktoriin! 
 • 19. oktoobril 1. tunni ajal toimub auditooriumis 5.-12. klassi ainealane mälumäng
  • igast klassist 5-6-liikmeline võistkond
  • võistkond registreerida huvijuhi juures hiljemalt 16. oktoober või e-maili teel: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. (registreerunud on 8. ja 12. klass)
  • mälumängud hakkavad toimuma iga veerandi lõpus ning lõplikud tulemused selguvad kooliaastat lõpetaval aktusel, kui kõikide mälumängude tulemused on kokku liidetud 
 •  24.09-24.10 luulekonkursi "Mis maa see on?" Juuru Gümnaasiumi voor.
 • Oktoober on "Hea õpetaja kuu", mille raames toimuvad koolis mitmed tegevused/sündmused (nimekiri täieneb tegevuste lisandumisel). Täpsem info huvitegevuse lehelt:www.juuru.edu.ee/jareltulija 
  • algklasside maja saalis õpilastööde näitus "Juuru kooli õpetaja".

Infotehnoloogia

 •  

Majandustegevus

 • Vanapaberit saab üle anda majandusjuhatajale. Võta ühendust ja lepi aeg eelnevalt kokku.