Viimati uuendatud Esmaspäev, 29 Oktoober 2012

Nädala info 29-10-2012

 

 Tänusõnad

 • Täname Stiilinädalal osalenud õpilasi ja õpetajaid!

Juhtimine     

 • Töötajate tervisetõendite pikendamine: palun pikendada tervisetõendid (nimekiri õpetajate toas seinal). Kulud tasub tööandja esitatud kuludokumendi alusel. 

Klassijuhatajad   

 • Oktoobrikuu puudumiste kokkuvõte korda teha hiljemalt 2. nov.  

Aineõpetajad  

 • Vastavalt uuele õppekavale korraldab põhikool III kooliastmes õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, milleks on uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline. Loovtöö temaatika valib kool, täpsema teemavaliku teevad õpilased. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. 8. kl loovtööde temaatika koolis on järgmine: MINA ja ..... Õpilased koostöös aineõpetajatega valivad teemad hiljemalt 2. novembriks.
 • Eksperthinnangud peavad olema tehtud. Kellel veel tegemata, saab vastava märgukirja. Kokkuvõtted tehakse selle nädala jooksul, koostatakse klasside koosolekute ajakava (klassijuhataja, juhtkond), seejärel toimuvad arenguvestlused. 
 • Õpetajaga muuseumis: Õpetajatel võimalus 19.saj. elu-olu puudutavaid ainetunde (emakeelt, kirjandust, loodusõpetust, inimeseõpetust, ajalugu)  Mahtra muuseumis läbi viia . Kuni 2012.a. lõpuni on muuseumis tunni läbiviimine Juuru Gümnaasiumi õpilastele tasuta. Palume aktiivselt osaleda, muuseumiga eelnevalt kokku leppida ja tunni aeg märkida kuu plaani (õpetajate toas). 
 • Õpilased ei viibi ilma õpetajata vahetundide ajal klassides. Õpetaja lukustab vajadusel vahetunniks kabineti ukse.  
 • Oktoobri lõpus avatakse terve õppeaasta jooksul kasutatava Tagasi kooli infosüsteem, mis hõlbustab õpetajatel koostööpartnerite leidmist väljaspoolt kooli ning teiselt poolt annab hea võimaluse endast märku anda inimestele, kes on valmis jagama õpilastega oma elukogemust ja teadmisi. Erinevalt varasemast saab süsteemi kasutada kogu õppeaasta kestel.
 • 9. ja 12. kl õpilaste  individuaalvestlused karjäärinõustajaga toimuvad teisipäeval, 6. nov alates 1. tunnist.  
 • Neljapäeval, 1. nov toimub 6.- 12. kl neidudele 6. tunni ajal ruumis 206 koolitus   "Seksuaaltervis ja HPV". Noormehed on ainetundides. 
 • Kui õpilane soovib oma teadmisi (hindeid) parandada, leida võimalus konsultatsioonitundide ajal. 

Tugisüsteemid

  

Huvitegevus 

 • Huvijuht viibib koolimajas sel nädalal teisipäeval ja neljapäeval. 
 • 24.09-31.10 Eduard Vilde muuseum luulekonkurss "Mis maa see on?"  
 • 01. novembril 6. tunni ajal on õpilased oodatud auditooriumisse laternaid valmistama, mis õhtu saabudes asetatakse kooli õuele põlema. Laternate valmistamiseks palume õpilastel kaasa võtta kõrvitsa (sobib ka suurem dekoratiivkõrvits või melon), töövahend lõikamiseks ja uuristamiseks.
 • 6. novembril kell 9.00 - 10.40 toimub auditooriumis meediakoolitus. Kohustuslik osaleda kõigil õpilastel, kes on tegevad "Järeltulija" ja "VildeFm-i" toimetuses. Väga oodatud on kõik huvilised, kes soovivad edaspidi teha lugusid koolilehte või olla abiks kooliraadio toimetuses. 
 • 8. novembril kell 14.30 toimub Juuru rahvamajas 5.-9. klassi õpilastele lastelavastus "Muinasjutud muusikas".
 • 22. novembril toimub Kadrikarneval. Õpilastel palutakse kadrisantide kombel rõivastuda valgesse ning soovi korral varjata oma nägu maskiga (maskikandjaid tänatakse maiusega). Kadrikarnevali raames toimub õpilasesinduse eestvedamisel ning piisavalt suure osalejate arvu korral 5.-12. klasside Playback. Playback toimub 22. novembril kell 14.00. Koht täpsustamisel!
 • Oktoober on "Hea õpetaja kuu". Algklasside maja saalis püsib õpilastööde näitus "Juuru kooli õpetaja" käesoleva nädala lõpuni. 

Infotehnoloogia

 •  

Majandustegevus

 • Oleme üle läinud talvisele kütteperioodile.