Viimati uuendatud Teisipäev, 20 November 2012

Nädala info 19-11-2012

 

 Tänusõnad

 • Kiitus I kooliastme maakondlikus mälumängus osalemise eest: Robert Tulk 1. kl , 2. kl Kert Jalukse, 3. kl Roomet Tulk. Täname õp Heli Luhaorgu, Anneli Simkinit, Aili Parekut õpilaste hea ettevalmistamise eest ja Ülle Elmikut võistkonna esindajana.

Juhtimine      

 • Esmaspäeval, 19. novembril osalesid kooli juhtkonna liikmed S.Kautsaar, P.Malva ja V.Tammik vallamajas koosolekul, kus arutleti kooli arengusuundade, ruumide vajaduse ja eelarve üle ning 18.30 osales S.Kautsaar samadel teemadel vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosolekul. 
 • Vastavalt sotsiaalministri määrusele Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord on suunatud Töötervishoiu- ja tööohutusalasele 24-tunnisele koolitusele (28.-30.11.2012) töökeskkonnavolinik A.Parek ning 8-tunnisele (28.11.2012) töökeskkonnaspetsialist V.Tammik ning direktor S.Kautsaar.

Klassijuhatajad

 • Eksperthinnangute järgsed klasside koosolekud on läbi viidud. Osad õpetajad on juba alustanud arenguvestluste läbiviimisega. Läbi viia arenguvestlused soovituslikult alustades probleemsete õpilastega.  
 • Puudumiste põhjendused märkida võimalikult kiiresti eKooli.  

Aineõpetajad   

 • 8. kl õpilased on loovtööde teemad valinud.  Juhendajate-õpetajate ja klassijuhataja kokkusaamine kolmapäeval, 21. nov esimesel suurel vahetunnil õppealajuhataja juures.
 • 21. nov osalevad 9.- 12. kl õpilased ja õpetajad alates 6.tunnist Juuru valla ja vallamaja aastapäeva üritustel vallamajas. 
 • 22. nov on 12. kl õpilased töövarjupäeval. 
 • 28. nov toimub 7., 9., 11. ja 12. kl õpilaste õppeekskursioon Tallinna. 
 • 12. dets 1.- 4. kl õpilased õppeeekskursioonil ja teatris Tallinnas. 
 • Läheneb 11., 12. kl kursusehinnete väljapanemise tähtaeg (30. nov) ainetes, mida õpitakse kolm kursust.  

Tugisüsteemid

 • Kolmapäeval, 21. novembril kell 9.00 toimub II ümarlaud 7. klassi õpilaste vanematega. Osalevad: lapsevanemad, sotsiaalpedagoog, õppealajuhataja, direktor ja politsei). 

Huvitegevus 

 • Huvijuht viibib koolimajas sel nädalal teisipäeval, neljapäeval, reedel 
 • 22. novembril toimub Kadrikarneval. Õpilastel palutakse kadrisantide kombel rõivastuda valgesse ning soovi korral varjata oma nägu maskiga (maskikandjaid tänatakse maiusega). Kadrikarnevali raames toimub õpilasesinduse eestvedamisel ning piisavalt suure osalejate arvu korral 5.-12. klasside Playback. Playback toimub 22. novembril kell 14.00 Juuru rahvamajas. Playbacki aitab läbi viia 6. klass
 • 23. novembril kell 11.50 - 12.30 toimub Juuru rahvamajas 1.-4. klassile lasteetendus "Suss-sepad". Etenduse pilet 1,80 EUR tasuda klassijuhatajale.
 • Jõulukuu üritused
  • 04.12 kell 9.20 - Advendiaja väljakuulutamine kooli fuajees
  • 03.-07. 12 - Klasside kaunistamine (hindab õpilasesindus)
  • 07.12 kell 11.30 - 14.30 - Jõululaat
  • 10.-14.12 - Päkapiku nädal
  • 11.12 - Päkapikusussi päev
  • 13.12 - Päkapikumütsi päev; töötuba "Lõbus seebitegu", osalustasu 3 EUR
  • 14.12 - Päkapiku postkast
  • 20.-12 - Aineviktoriin, mälumäng
  • 21.12 - Jõulupidu 
 • UNICEFi heategevusprojekt "Väike heategu" (kestab kuni 10. jaanuarini). Projektiga liitusid Kaisa Lukas, Emili Aus, Dairi Reinvart, Pärli Reinvart, Kelli Männa. Õpilased müüvad koolimaja peal jõulukaarte. Ühe kaardi hind 1 EUR. 

Infotehnoloogia

 •  

Majandustegevus