Koolimeedia

Viimati uuendatud Teisipäev, 04 Oktoober 2016

järeltulijalogo

Ilmub koos Juuru Valla Teatajaga 4x aastas (august, detsember, märts, juuni). Lehte kirjutavad lugusid kooli õpilased ja õpetajad!

VILDEFM

 Kooliraadio VildeFM ülesanne on läbi muusika luua lõbus, lõõgastav ja hea meeleolu! Lisaks toimub olulise info edastamine. Kooliraadio tegevust haldab kooli õpilasesindus.