Õpetajad 2017/2018 õ.a

Viimati uuendatud Kolmapäev, 10 Jaanuar 2018

Õpetajaga saab kõige paremini ühendust e-päeviku kaudu või palun võtke kontaktinfo saamiseks ühendust kantseleiga.

 

Ilves, Damaris muusikalugu, lauluõpetaja
Ilves, Ester klaveriõpetaja
Ilves, Liidia klaveriõpetaja
Järvik, Anne kehaline kasvatus, inimeseõpetus, IX klassijuhataja
Karhu, Heineri tööõpetus
Kask, Kalev ajalugu, ühiskonnaõpetus, VII klassijuhataja
Kiviselg, Helle bioloogia, geograafia, V klassijuhataja
Kononova, Lily vene keel
Kõiv, Kalle direktor
Laane, Tuuliki viiuliõpetaja
Laur, Ene õpiabi õpetaja
Luhaorg, Heli klassiõpetaja, matemaatika õpetaja 5.-8.klass, II klassijuhataja
Paju, Kristjan ühiskonna õpetaja, VI klassijuhataja
   
Parek, Aili klassiõpetaja, I klassijuhataja
Pedaja, Eva eesti keel ja kirjandus
Pritšin, Jüri kehaline kasvatus
Rahuoja, Ülle matemaatika 9. klass
Ruus, Elve muusikaõpetus
Schelejev, Jane loodusainete õpetaja
Sarri, Margit solfedžoõpetaja
Sepp, Kersti inglise keel, VIII klassijuhataja
Simkin, Anneli klassiõpetaja, kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus, III klassijuhataja
Troost, Marika klassiõpetaja, IV klassijuhataja
Vagur, Anne-Lys sotsiaalpedagoog
Vahtrik, Marju eesti keel, kirjandus