Hoolekogu

Viimati uuendatud Teisipäev, 21 Veebruar 2017

Juuru Eduard Vilde Kooli hoolekogu moodustamine ja töökord

 Juuru Eduard Vilde Kooli hoolekogusse kuuluvad:

  1. Taavo Talvoja - esimees, põhikooli õpilaste vanemate esindaja
  2. Jane Suurkivi - aseesimees, põhikooli õpilaste vanemate esindaja
  3. Raivi Juks  - põhikooli õpilaste vanemate esindaja
  4. Anneli Simkin - kooli õppenõukogu esindaja (põhikooli õpetajate esindaja)
  5. Ester Ilves - kooli õppenõukogu esindaja (huvikooli õpetajate esindaja)
  6. Dan Mustallikas - õpilaste esindaja
  7. Tiina Tiitso - vallavolikogu esindaja
  8. Gert Ogga - vilistlaste esindaja
  9. Jaanus Plaat kooli toetava organisatsiooni Mahtra Talurahvamuuseum esindaja
  10. Siiri Tamm - kooli toetava organisatsiooni Harviker OÜ esindaja

(Juuru Vallavalitsuse korraldus 0.1 detsember 2016 nr 228))

Toimunud koosolekud: