Kooli väärtused

Viimati uuendatud Kolmapäev, 09 November 2016

Juuru Eduard Vilde Kooli väärtused:

1. Meie tunne - hoolides, märgates ja usaldades teeme koostööd (kool, kodu, kogukond)

2. Haritus - astume maailma loovalt, hea keeleoskusega 

3. Vastutus - järjepidevus, pühendumine, uuenduslikkus, isiklik areng

 

Loodud õpetajate poolt K.Türki koolituse käigus 2011.a.