header

Ettevõtlusõpe

Viimati uuendatud 24 September 2015

Alates 2015/2016. õa-st osalevad Juuru Eduard Vilde Kooli 1. ja 2. klassi õpilased Junior Achviement Eesti ettevõtlusõppe programmis "7 sammu". 

JA Eesti algkooli programmi "7 sammu" abiga näidatakse algkooliõpilastele hariduse ja töökoha vahelist seost. Programmi kasutamine erinevate klasside tasemel aitab õpilastel mõista neid ümbritsevat majanduselu ning valmistab nad ette jätkuvateks õpinguteks ja nendega kaasnevateks saavutusteks. Pakutavad tegevused aitavad õpilastel paremini mõista suhteid koolis õpitava ning praktilises majandustegevuses eduka osalemise vahel.

2. klassile toimub ettevõtlustund neljapäeviti 5. tunni ajal. Juhendab huvijuht Mari Palu.

1. klass saab ettevõtlustunde alates II poolaastast.

JA Eesti on välja töötanud programmid algklasside, põhikooli ja gümnaasiumi astemel, mille kaudu arendatakse õpilastes ettevõtlikkust, aidatakse neil mõista ühiskonnas ja majanduses toimuvaid protsesse ning inimese osa nende suunamisel.