header

Koolikella meloodia uuendamine

Viimati uuendatud 26 Märts 2013

Kooli juhtkonna ettepanekul ja õpilasesinduse nõusolekul lükkub koolikella meloodia uuendamine järgmise õppeaasta algusesse.

Kuna kätte on jõudnud viimane kooli veerand ja koolipere on esialgu vastakaid tundeid tekitanud auruveduri vilega ära harjunud, otsustasime lükata koolikella meloodia uuendamise sügisesse, et siis puhtalt lehelt alustada.

Kõik ettepanekud jäetakse alles ning õpilastel tuleb üksnes 11 sobivast meloodiast meelepärane välja valida. Kuid täpne hääletamine ja koolikella vorm selgub uue õppeaasta alguses!