header

Eesti Õpilasesinduste Liidu uudised

Viimati uuendatud 17 Detsember 2012

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 2013

Konkurss
Õpilaste teadustööde konkursi eesmärgiks on julgustada noori teadusega tegelema juba enne ülikooli astumist. Konkursil osalemine annab hea võimaluse ennast proovile panna ja teistega võrrelda, kohtuda teiste sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist, Euroopast kui ka mujalt maailmast.

2013 aasta konkursi tähtaeg on 1. märtsil. Konkursil võivad osaleda kõik kuni 19-aastased õpilased ja 1. kursuse üliõpilased kas üksi või kuni 3-liikmeliste meeskondadena.


Õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde konkurss
Konkurss
Keskkonnaalaste uurimistööde konkurss on üks pikemaealisemaid pidevalt toimunud keskkonnahariduslikke projekte Eestis. Konkursi eesmärgiks on innustada õpilasi märkama ja põhjalikumalt uurima neid ümbritsevat keskkonda. Konkursil saavad osaleda 6.-12. klasside õpilased. Ühe töö autoriks võib olla kuni kaks õpilast. Töö teema peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga.

Igal aastal valib žürii 1-2 paremat tööd, mille autorid sõidavad Eestit esindama rahvusvahelisele keskkonnaprojektide olümpiaadile INEPO. Keskkonnaalane uurimustöö tuleb esitada elektrooniliselt pdf failina 15. veebruariks 2013

Kõikide uudiste kohta saad lähemalt lugeda siit!