header

Rahvusvaheline õppurite päev

Viimati uuendatud 14 November 2012

Üleskutse - tähistagem rahvusvahelist õppurite päeva!

1939.aastal mälestasid meditsiinitudengid Prahas avaliku aktsiooniga iseseisvat Tšehhoslovakkiat. Natsivõimud surusid aktsiooni maha ning selle käigus hukkus üks tudeng - Jan Opletal. Tema matusele - 17.novembril - kogunes tuhandeid tudengeid ning sellest sündis natside võimu vastane meeleavaldus. Selle tulemusena suleti kõik Tšehhoslovakkia kõrgkoolid, 1200 õppurit saadeti töölaagritesse ning 9 tudengit hukati. Nende traagiliste sündmuste mälestuseks on saanud 17. novembrist rahvusvaheline õppurite päev.

Üheskoos Eesti Üliõpilaskondade Liidu, oma katusorganisatsiooni OBESSU (Organising Bureau of European School Student Unions) ning ESUga (European Students’ Union) kutsume Teid üles võitlema oma hääle eest ning tunnustama neid julgeid, kes seda on teinud. Me ei tohi kunagi  võtta oma õiguseid ja vabadusi iseenesestmõistetavana, nende eest tuleb seista iga päev. Tihti viidatakse noortele kui tulevikule, kuid me oleme kohal ka siin ja praegu. Olukord, kus meie arvamust ei kuulata, ei tohiks olla reaalsus.

Et seista oma hääle eest, võtke kas üksi, sõprade, õpilasesinduse või kogu kooliga osa meie sotsiaalmeedia kampaaniast. Selleks kirjutage paberile kas kampaania sõnum: ,,Ma ei ole vaid tulevik, minu hääl on tähtis, juba täna!’’ või midagi muud teemakohast, tehke endast pilt ning postitage see facebooki üritusele SIIN

Parimaid ning värvikamaid osalejaid peame meeles ka auhindadega!

Lisaks ootavad 17.novembril suuremates keskustes üle Eesti teid EÕELi vabatahtlikud, kes kutsuvad teid üles jagama oma muresid ühiskonnas ning olukordi, kus teid ei ole kuulda võetud! Sellest lähemalt saab lugeda SIIT

Rahvusvahelise õppurite päeva vaimus on hea võimalus teil näidata oma aktiivsust, tutvustades oma koolides uut õppetoetuste süsteemi, mis hakkab kehtima alates 2013. a kõrgkoolis õppivatele tudengitele ehk teisisõnu praegustele õpilastele ehk meile endile. Õpilased on Õpilasliidu kaudu selle teemaga tegelenud ning oma ettepanekud koondanud ja Riigikogule esitanud, ent neid ei ole arvesse võetud. Seetõttu on vajalik suurendada teadlikkust õpilaste endi seas ning tekitada diskussioon antud küsimusest, millele järgneks edaspidi aktiivne osalemine erinevates aktsioonides.