header

20. november 2012

Viimati uuendatud 08 Oktoober 2013

E. Vilde nim Juuru Gümnaasiumi ÕE koosoleku protokoll

 

Koosoleku toimumise aeg: 20. november 2012, kell 9.05 – 9.40

Koosoleku toimumise koht: ÕE-ruum

Koosolekul viibisid: Emili Aus, Kaisa Lukas, Juss Parek, Bert Mustallikas, Elina Siniallik, Heidy Soovik, Mari-Liis Truusööt, Mariliis Reimann, Hannula Lobjak

Koosolekut juhtis: huvijuht Mari Palu

 

Päevakorrapunktid:

1.Nädala info tutvustus

2.Playback

3.Jane Priimägi hoolekogu liige huvikooli õpilaste esindajana

4.Hannula Lobjak õpilasesinduse liikmeks

5.ÕE liikme osalus õpilasesinduses

6.Motivatsioonireis

7.Jõulukuu üritused

 

Otsused/tagasiside/ettepanekud:

1.Huvijuht viis ÕE liikmed kurssi nädala infoga

2.Õpilasesinduse otsustas, et osalejate vähese arvu tõttu lükkub Playback teadmata ajaks edasi

3.Õpilasesindus on poolt, et Jane Priimägi on huvikooli õpilaste esindajana E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi hoolekogu liige

4.Hannula Lobjak avaldas soovi liituda E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi õpilasesindusega. Õpilasesindus oli poolt, et Hannula Lobjak saab õpilasesinduse liikmeks, kuid otsustas, et 6. klassist rohkem õpilasi õpilasesinduse liikmeks ei saa

5.Kaasõpilase sõnul on üks ÕE liige avaldanud arvamust, et ta ei soovi enam õpilasesindusse kuuluda. Huvijuht võtab kõnealuse õpilasega ühendust ning kontrollib väite tõesust.

6.Huvijuht pakkus õpilasesinduse liikmetele välja motivatsioonireisi Tallinnasse kinno. Täpne kuupäev selgitamisel!

7.Õpilasesindus kinnitas jõuluüritused:

  1. 4.12 – advendiaja väljakuulutamine
  2. 3.-7.12 – klasside kaunistamine
  3. 7.12 kell 11.30-14.30 – jõululaat
  4. 11.12 – „päkapiku“sussi päev, sussiralli
  5. 13.12 – päkapikumütsi päev, töötuba „Lõbus seebitegu“
  6. 14.12 – päkapikupostkast
  7. 20.12 – aineviktoriin, mälumäng
  8. 21.12 - Jõulupidu

Protokolli koostas: huvijuht Mari Palu