header

19. veebruar 2013

Viimati uuendatud 05 Märts 2013

E. Vilde nim Juuru Gümnaasiumi ÕE koosoleku protokoll

 

Koosoleku toimumise aeg: 19. veebruar 2013, kell 9.05 – 9.30

Koosoleku toimumise koht: ÕE-ruum

Koosolekul viibisid: Kristel Leola, Hannula Lobjak, Kaisa Lukas, Tanel Murd, Kelli Männa, Elina Siniallik, Mari-Liis Truusööt, Sirje Kautsaar

Koosolekut juhtis: huvijuht Mari Palu

 

Päevakorrapunktid:

1. Nädala info

2. Koolikella meloodia

3. Tagasiside toimunud üritustele (moeshow, vastlapäev, sõbrapäev)

 

Otsused/tagasiside/ettepanekud:

1. Huvijuht viis õpilased kurssi nädala infoga. Info kõigile kättesaadav:

http://www.juuru.edu.ee/index.php/infoteateduudised/142-nadalainfo18022013

2. Huvijuht andis tagasisidet koolikella meloodia ettepanekute teemal.

  • Arvuliselt kõige enam sedeleid oli kirjaga „A-Team“. Kahjuks selgus, et ühe käekirjaga oli kirjutatud mitu(kümmend) samanimelist sedelit.
  • Õpilasesindus otsustas, et taoline hääletus on ebaõiglane.
  • Õpilasesinduse liikmete otsusel toimub uue koolikella hääletamine järgmiselt:

i. õpilasesinduse liikmed valivad tehtud ettepanekutest välja sobivad meloodiad. Valik tehakse selle alusel, kas antud meloodia (ilma sõnadeta) on piisavalt pikk, et seda saaks kasutada koolikellana ning kas antud meloodia on kooli kui ametiasutuse keskkonda sobiv;

ii. alles jäänud valikutest tehakse valmis õige pikkusega meloodiad;

iii. valminud meloodiatest teevad õpilased oma valiku 26. veebruari klassijuhatajatunnis. Igal õpilasel, kes sel päeval koolis viibib, on 1 hääl

  • Õpilasesinduse otsusel muutub ka koolikella vorm – tundi lõpetav kell jääb ära, alles jääb eelkell ja tundi alustav kell – direktor Sirje Kautsaare ettepanek

i.koolipäeva lõpetab auruveduri vile

  • Uus koolikell pannakse kasutusele alates märtsikuust

 

3. Huvijuht küsis tagasisidet toimunud ürituste kohta (moeshow, vastlapäev, sõbrapäev). Tagasisidelehed jäävad huvijuhi käsutusse, kasutades neid järgmisel aastal ürituste ettevalmistamisel.

 

Protokolli koostas: huvijuht Mari Palu