header

5. märts 2013

Viimati uuendatud 05 Märts 2013

E. Vilde nim Juuru Gümnaasiumi ÕE koosoleku protokoll

 

Koosoleku toimumise aeg: 05. märts 2013, kell 9.05 – 9.30

Koosoleku toimumise koht: ÕE-ruum

Koosolekul viibisid: Emili Aus, Riina Evardson, Kaisa Lukas, Juss Parek, Jane, Elina Siniallik, Sirje Kautsaar

Koosolekut juhtis: huvijuht Mari Palu

 

Päevakorrapunktid:

1. Nädala info

2. Playbacki teema

3. Jooksvad küsimused, mured

4. Direktor Sirje Kautsaare info õpilaste rahulolu-uuringu teemal!

 

Otsused/tagasiside/ettepanekud:

1. Huvijuht viis õpilased kurssi nädala infoga. Info kõigile kättesaadav:

http://www.juuru.edu.ee/index.php/infoteateduudised/150-nadalainfo04032013

2. Playbacki teema otsustamisel. Õpilasesinduse liikmed teatavad oma ettepanekud käesoleva nädala jooksul!

3. Eelmisel koosolekul tõstatasid õpilased teema koolimenüü teemal. Huvijuht andis tagasisidet, et terviseameti nõudmisel on ettenähtud, et kooli menüüs peab olema supp üle päeva!

a. Huvijuht küsis ÕE liikmetelt, kui tihti nad külastavad kooli kodulehekülge ja huvitegevuse lehekülge. Õpilaste sõnul käivad nad eelmainitud lehekülgedel harva. Huvijuht pakkus välja mõtte korraldada järgmine ÕE koosolek auditooriumis, kus ta tutvustab kooli ja huvitegevuse kodulehekülgi.

4. Direktor Sirje Kautsaar soovis teada, kuidas korraldada õpilaste rahulolu-uuringut nii, et osavõtt oleks õpilaste seas 100 %. Õpilased pakkusid välja, et uuringu võiks läbi viia klassijuhatajatunni ajal arvutiklassis.

 

Protokolli koostas: huvijuht Mari Palu