header

26. märts 2013

Viimati uuendatud 26 Märts 2013

E. Vilde nim Juuru Gümnaasiumi ÕE koosoleku protokoll

 

Koosoleku toimumise aeg: 26. märts 2013, kell 9.05 – 9.30

Koosoleku toimumise koht: ÕE-ruum

Koosolekul viibisid: Emili Aus, Riina Evardson, Kristel Leola, Kaisa Lukas, Tanel Murd, Kelli Männa, Juss Parek, Jane, Elina Siniallik, Heidy Soovik

Koosolekut juhtis: huvijuht Mari Palu

 

Päevakorrapunktid:

1. Nädala info

2. Koolikella meloodia uuendamine

3. Stiilinädala teemad

4. Juuru Gümnaasiumi misteri ja missi valimised

5. Jooksev info

 

Otsused/tagasiside/ettepanekud:

1. Huvijuht viis õpilased kurssi nädala infoga. Info kõigile kättesaadav:

http://www.juuru.edu.ee/index.php/infoteateduudised/163-nadalainfo25032013

2. Koolikella meloodia uuendamine lükkub kooli juhtkogu ettepanekul ja õpilasesinduse nõusolekul sügisesse. Täpsem info: http://www.juuru.edu.ee/jareltulija/index.php/kuulutused/131-koolikell

3. Huvijuht tegi ettepaneku korraldada 1.-5. aprillil stiilinädal. Stiilinädala teemad otsustavad klassid koos klassivanematega ning ÕE president teavitab valitud teemad huvijuhile koolipäeva lõpus. Päeva lõpuks saabusid järgmised teemad: klounid, staarid/kuulsused, punkar/emo, sini-must-valge.

4. Elise Leinberg tegi ettepaneku (järgneva küsimustiku kaudu http://www.juuru.edu.ee/jareltulija/index.php/kuulutused/59-ajurunnak) algatada üritus Juuru Gümnaasiumi missi ja misteri valimine. Õpilasesindus võttis idee rõõmuga vastu. Siiski otsustati üritus lükata järgmisesse õppeaastasse, kuna nimetatud ürituse ettevalmistamiseks jääb liiga vähe aega.

5. Huvijuht soovib korraldada ÕE motivatsioonireisi Tallinnasse, kus toimuks Eesti Arhitektuurimuuseumi poolt korraldatud orienteerumismäng „Uus ja vana Rotermanni kvartalis“. Õpilasesinduse liikmed olid nõus osalustasuga.

 

Protokolli koostas: huvijuht Mari Palu