header

02. aprill 2013

Viimati uuendatud 09 Aprill 2013

E. Vilde nim Juuru Gümnaasiumi ÕE koosoleku protokoll

 

Koosoleku toimumise aeg: 02. aprill 2013, kell 9.05 – 9.30

Koosoleku toimumise koht: ÕE-ruum

Koosolekul viibisid: Emili Aus, Vivian Haljasmets, Riina Evardson, Kristel Leola, Kaisa Lukas, Kelli Männa, Juss Parek, Elina Siniallik, Heidy Soovik

Koosolekut juhtis: huvijuht Mari Palu

 

Päevakorrapunktid:

1. Nädala info

2. Playback

3. Südamenädal

 

Otsused/tagasiside/ettepanekud:

1. Huvijuht viis õpilased kurssi nädala infoga. Info kõigile kättesaadav: http://www.juuru.edu.ee/index.php/infoteateduudised/168-nadalainfo01042013

2. Õpilasesinduse liikmetega arutati läbi, kes on helitehnik (Mihkel Kibur), kes õhtujuht (Leela Ehasalu), kes vastutab saali kujunduse eest (Vivian Haljasmets)

3. Huvijuht andis õpilasesinduse liikmetele ülesande - mõelda, millised üritused võiksid südamenädala raames toimuda.

 

Protokolli koostas: huvijuht Mari Palu