header

09. aprill 2013

Viimati uuendatud 09 Aprill 2013

E. Vilde nim Juuru Gümnaasiumi ÕE koosoleku protokoll

 

Koosoleku toimumise aeg: 09. aprill 2013, kell 9.05 – 9.30

Koosoleku toimumise koht: ÕE-ruum

Koosolekul viibisid: Emili Aus, Riina Evardson, Kristel Leola, Kaisa Lukas, Tanel Murd, Bert Mustallikas, Kelli Männa, Juss Parek, Sirli Priimägi Elina Siniallik, Heidy Soovik, Leela Ehasalu

Koosolekut juhtis: huvijuht Mari Palu

 

Päevakorrapunktid:

1. Nädala info

2. Südamenädal

 

Otsused/tagasiside/ettepanekud:

1. Huvijuht viis õpilased kurssi nädala infoga. Info kõigile kättesaadav: http://www.juuru.edu.ee/index.php/infoteateduudised/169-nadalainfo08042013

2. Leela Ehasalu osales ÕE koosolekul sooviga korraldada koostöös õpilasesindusega üks kooliüritus. Otsustati korraldada südamenädala raames orienteerumine. Huvijuhi ülesandeks jäi välja selgitada kuupäev ja kellaaeg, millal üritus saab toimuda. Edasi suhtlevad õpilasesinduse liikmed ja Leela Ehasalu juba omavahel.

 

Protokolli koostas: huvijuht Mari Palu