header

23. aprill 2013

Viimati uuendatud 07 Mai 2013

E. Vilde nim Juuru Gümnaasiumi ÕE koosoleku protokoll

 

Koosoleku toimumise aeg: 23. aprill 2013, kell 9.05 – 9.30

Koosoleku toimumise koht: auditoorium

Koosolekul viibisid: Riina Evardson, Kristel Leola, Hannula Lobjak, Bert Mustallikas, Kelli Männa, Sirli Priimägi, Elina Siniallik, Heidy Soovik

Koosolekut juhtis: huvijuht Mari Palu

 

Päevakorrapunktid:

1. Nädala info

2. Huvitegevuse lehekülg – mälumäng

3. ÕE motivatsioonireis

Otsused/tagasiside/ettepanekud:

1. Huvijuht viis õpilased kurssi nädala infoga. Info kõigile kättesaadav:

http://www.juuru.edu.ee/index.php/infoteateduudised/173-nadalainfo22042013

2. Huvijuht tutvustas huvitegevuse lehekülge (uuendusi). Selgitas mälumängu põhimõtet, mis põhines Juuru kooli huvitegevuse teemal.

3. Huvijuht tegi ettepaneku korraldada õpilasesindusele ka kevadine motivatsioonireis Tallinnasse, kus õpilased osaleksid Eesti Arhitektuurimuuseumi haridusprogrammis. Õpilased tegid ettepaneku sõita Tallinnasse rongiga.

 

Protokolli koostas: huvijuht Mari Palu