header

14. mai 2013

Viimati uuendatud 14 Mai 2013

E. Vilde nim Juuru Gümnaasiumi ÕE koosoleku protokoll

 

Koosoleku toimumise aeg: 14. mai 2013, kell 9.05 – 9.25

Koosoleku toimumise koht: ÕE-ruum

Koosolekul viibisid: Riina Evardson, Kristel Leola, Tanel Murd, Bert Mustallikas, Kelli Männa, Sirli Priimägi, Elina Siniallik

Koosolekut juhtis: huvijuht Mari Palu

 

Päevakorrapunktid:

1. Nädala info

2. Tagasiside ÕE töö kohta

Otsused/tagasiside/ettepanekud:

1. Huvijuht viis õpilased kurssi nädala infoga. Info kõigile kättesaadav:

http://www.juuru.edu.ee/index.php/infoteateduudised/184-nadalainfo13052013

2. Huvijuht palus ÕE liikmetel täita küsimustik, millega liikmed andsid tagasisidet eelnenud õppeaastale ja tulevase aasta planeerimiseks ÕE töös.

 

Protokolli koostas: huvijuht Mari Palu