header

17. september 2013

Viimati uuendatud 17 September 2013

E. Vilde nim Juuru Gümnaasiumi ÕE koosoleku protokoll

 

Koosoleku toimumise aeg: 17. september 2013, kell 15.00 – 15.40

Koosoleku toimumise koht: ÕE-ruum

Koosolekul viibisid: Rando Aav, Sigrit Lohk, Sten Lätt, Tanel Murd, Bert Mustallikas, Dan Mustallikas, Kelli Männa, Kristin Maria Paiken, Tom Paljak, Jane Priimägi, Mariliis Reimann, Lisette Marie Räbovõitra, Elina Siniallik

Koosolekut juhtis: huvijuht Mari Palu

 

Päevakorrapunktid:

1. Presidendi valimine

2. Juhatuse valimine

3. Liikmete kinnitamine

4. ÕE põhimäärus

5. Jooksev info

6. Rõõmud/mured

 

Otsused/tagasiside/ettepanekud:

1. ÕE liikmed valisid salajase hääletuse teel käesolevaks õppeaastaks õpilasesinduse presidendiks Kristel Leola (7 häält). Kandidaatideks pakuti veel Dan Mustallikat (1 hääl), Kelli Männat (2 häält), Mariliis Reimanni (1 hääl) ja Elina Siniallikut (3 häält).

2. Õppeaastal 2013/2014 kuuluvad õpilasesinduse juhatusse: Rando Aav, Kristel Leola, Kelli Männa, Mariliis Reimann, Elina Siniallik.

3. Liikmed täitsid ära liikmekaardi, millega kinnitavad oma soovi olla käesoleval õppeaastal tegevad õpilasesinduses.

4. Huvijuht saadab juhatuse liikmetele vana ja uuendatud E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi põhimääruse. Juhatuse liikmed peavad põhimääruse läbi lugema ning andma tagasisidet oma ettepanekute või kinnitamise kohta.

5. Jooksev info:

  1. a)huvijuht selgitas, miks vähendati Vilde FM tööaega – tulles vastu ka õpetajatele ning andes raadiole raadio kuju, ühtlasi distsiplineerida raadioruumi kasutust
  2. b)huvijuht tegi ettepaneku valida uus koolikella meloodia 4. oktoobril
  3. c)huvijuht palus igal ÕE liikmel esitada fotojahiks kaks tabavat foto pealkirja
  4. d)motivatsioonireis lavastusele „Netis sündinud“ 3. detsembril kell 13.00 – registreeritud 15 õpilast, kinnitust pole saanud

 6. Rõõmud/mured:

  1. a)õpilasesinduse liikmed tegid ettepaneku tuua tagasi tunni lõpukell, kuna kohanemine on olnud vaevaline ning pideva kella jälgimise tõttu saab õpilaste meelest kannatada õppekvaliteet; õpilased saavad kella vaatamise tõttu märkuseid; kuna tunnid lõpevad erinevatel kellaaegadel, segab möll koridoris töörahu ja keskendumisvõimet. Ühtlasi on olukordi, kus tund lõpeb hiljem, kuna õpetajad unustavad kella vaadata ning klassiruumides on kellad valed. Huvijuht soovitas kohanemiseks rohkem aega varuda ning oma murega juhtkonna poole pöörduda.
  2. b)õpilasesinduse liikmed tegid ettepaneku tuua tagasi eelkell, kuna see vähendaks tundidesse hilinemist
  3. c)Vilde FM võiks siiski töötada kõigil viiel koolipäeval 3 esimesel vahetunnil või kolmel koolipäeval terve päev, kuna 4 korruse kõlarid on välja lülitatud. Huvijuht soovitas ettepanekuga pöörduda juhtkonna poole.

 

Protokolli koostas: huvijuht Mari Palu