header

1. oktoober 2013

Viimati uuendatud 08 Oktoober 2013

E. Vilde nim Juuru Gümnaasiumi ÕE koosoleku protokoll NR. 2

 

Koosoleku toimumise aeg: 01. oktoober 2013 kell 15.00 – 15.30

Koosoleku toimumise koht: ÕE-ruum/akvaarium

Koosolekul viibisid: Rando Aav, Riina Evardson, Hannula Lobjak, Sten Lätt, Rain Meri, Kelli Männa, Dan Mustallikas, Jane Priimägi, Sirli Priimägi, Mariliis Reimann, Lisette Marie Räbovõitra, Elina Siniallik. Koosoleku lõpus liitusid Kristel Leola, Sigrit Lohk, Tanel Murd

Koosolekut juhtis: huvijuht Mari Palu

 

Päevakorrapunktid:

1.EVJG ÕE põhimäärus

2.Presidendi vahetus

3.Lahe Koolipäev, EÕEL Üldkoosolek

4.Koolikella meloodia vahetamine

5.Stiilinädal

6.Info

Otsused/tagasiside/ettepanekud:

1.Huvijuht andis teada, et EVJG ÕE juhatus kinnitas 4 häälega 5-st ÕE põhimääruse. Huvijuht andis põhimääruse lugeda ka ülejäänud liikmetele, kes selle kinnitasid. ÕE põhimäärus läheb edasi kinnitamiseks EVJG direktorile.

2.K. L soovis presidendi ametikohast loobuda. EVJG ÕE presidendiks sai Elina Siniallik, kellel oli 17. septembril salajasel presidendi hääletusel häälte arvult teine koht. ÕE liikmed olid otsusega ühehäälselt nõus.

3.Ühehäälselt oldi nõus, et Lahedal Koolipäeval osalevad Hannula Lobjak ja Kelli Männa. EÕEL Üldkoosolekul osalevad Kelli Männa, Elina Siniallik.

4.Abituuriumi ettepanekul ei vahetata koolikella meloodiat. Liikmed olid ühehäälselt nõus.

5.Stiilinädal toimub õpilasesinduse otsusel 4.-8. novembril. Stiilinädala teemad tehakse teatavaks 8. oktoobri koosolekul.

6.Jooksev info:

  1. T.E.I.P – huvijuht tutvustas Terviseinfo.ee poolt korraldatavat konkursi „Tervist Edendav Idee Projekt“. Huvijuht tegi ettepaneku kirjutada taotlus Vilde Smuutikohviku avamiseks Eduard Vilde sünnipäeval 4. märtsil 2014.
  2. Vilde FM vastutavate õpilaste, S. L. ja M. V., korduvate kooli kodukorra rikkumiste tõttu, ei tööta Vilde FM ajavahemikul 30.09 – 4.10. 4. oktoobril kontrollib direktor õpilaste märkuseid ning vastavalt sellele annab loa avada taas Vilde FM või pikendada raadio keeldu.
  3. Oktoober on Hea Õpetaja Kuu, mille raames on 1.-3. oktoobrini kooli fuajees avatud õpetajate kiidupostkast, kuhu õpilased saavad soovi korral postitada ette antud sedelite põhjal kiitusi õpetajatele. Sedeli antakse õpetajatele üle 4. oktoobri hommikul.

 

Protokolli koostas: huvijuht Mari Palu