header

8. oktoober 2013

Viimati uuendatud 30 Oktoober 2013

E. Vilde nim Juuru Gümnaasiumi ÕE koosoleku protokoll NR 3

 

Koosoleku toimumise aeg: 8. oktoober 2013, kell 15.00 – 15.30

Koosoleku toimumise koht: ÕE-ruum

Koosolekul viibisid: Riina Evardson, Kristel Leola, Hannula Lobjak, Sigrit Lohk, Sten Lätt, Rain Meri, Bert Mustallikas, Kelli Männa, Jane Priimägi, Sirli Priimägi, Lisette Marie Räbovõitra, Elina Siniallik

Koosolekut juhtis: huvijuht Mari Palu

 

Päevakorrapunktid:

1. Mälumängu võistkonna suurus

2. Stiilinädala teemad

3. Õpilaskoosolek „Minu klassi väärtused“

4. Rõõmud/mured

 

Otsused/tagasiside/ettepanekud:

1. Huvijuht küsis ÕE liikmetelt nõu, kui suur on käesoleva õppeaasta mälumängu võistkondade suurus.

Kristel ja Sigrit: 6 liiget nagu eelmisel aastal

Õpilasesinduse liikmed nõustusid ettepanekuga

2. Ettepanekud stiilinädala teemadeks:

Rain: gängsterid, hip-hop

Sigrit: muinasaeg

Kristel: armee

Rando: loomad

Õpilasesindus ei suutnud lõplikke teemasid otsustada. Teemade kinnitamine lükkub järgmisele koosolekule.

3. Huvijuht andis teada, et planeerib 12. novembril korraldada 5.-12. klassi õpilaskoosoleku teemal „Meie klassi väärtused“. Huvijuht soovib, et klassid arutaksid väärtuste teemal, eesmärgiga muuta koolipere suhted sõbralikumaks. Klassid peavad ette valmistama plakati, mida esitletakse ühisel koosolekul.

Kelli ja Elina: sellest ei tule midagi välja, midagi ei muutu

Hannula ja Jane: klassi suhted on negatiivsed, koostöö ei toimi, ainult üks õpilane klassist teeks kohusetundest plakati valmis.

4. Rõõmud/mured

 

Protokolli koostas: huvijuht Mari Palu