header

29. oktoober 2013

Viimati uuendatud 30 Oktoober 2013

E. Vilde nim Juuru Gümnaasiumi ÕE koosoleku protokoll nr 5

 

Koosoleku toimumise aeg: 29. oktoober 2013, kell 15.00 – 15.20

Koosoleku toimumise koht: ÕE-ruum

Koosolekul viibisid: Rando Aav, Riina Evardson, Kristel Leola, Hannula Lobjak, Sten Lätt, Rain Meri, Dan Mustallikas, Kelli Männa, Tom Paljak, Jane Priimägi, Sirli Priimägi, Lisette Marie Räbovõitra, Elina Siniallik, direktor Sirje Kautsaar

Koosolekut juhtis: huvijuht Mari Palu

 

Päevakorrapunktid:

1. E. Vilde nim Juuru Gümnaasiumi põhimäärus

2. Novembrikuu üritused

3. Info, mõtted

4. Rõõmud/mured

 

Otsused/tagasiside/ettepanekud:

1.  Huvijuht andis ÕE liikmetele teada, et E. Vilde nim Juuru Gümnaasiumi direktor kinnitas õpilasesinduse põhimääruse. Direktor selgitas põhimääruse koostamise ja kinnitamise põhimõtteid õpilastele. Põhimäärus on kättesaadav huvitegevuse kodulehel õpilasesinduse menüü all.

2. Huvijuht luges ette üritused, mis toimuvad novembrikuus: stiilinädal 4.-8. november, 4. november lauamängude üritus, 12. november õpilaskoosolek „Meie klassi väärtused“ – 6., 7., 3., 9. klass on väärtuste teemat klassis arutanud.

4. Huvijuht uuris õpilastelt, millised üritusi õpilased soovivad

Jane: jõululaat

Elina: päkapikumütsi päev, klasside kaunistamise konkurss

Huvijuht: jõuluürituste täpseid kuupäevi võime arutada järgmisel koosolekul, ühtlasi koguge veel ideid jõulukuuks.

5. Rõõmusid/muresid jagada polnud.

 

Protokolli koostas: huvijuht Mari Palu