header

19. november 2013

Viimati uuendatud 19 November 2013

E. Vilde nim Juuru Gümnaasiumi ÕE koosoleku protokoll nr. 7

 

Koosoleku toimumise aeg: 19. november 2013, kell 15.00 – 15.40

Koosoleku toimumise koht: ÕE-ruum

Koosolekul viibisid: Rando Aav, Riina Evardson, Kristel Leola, Hannula Lobjak, Sten Lätt, Tanel Murd, Rain Meri, Bert Mustallikas, Dan Mustallikas, Jane Priimägi, Mariliis Reimann, direktor Sirje Kautsaar

Koosolekut juhtis: huvijuht Mari Palu

 

Päevakorrapunktid:

1. Põhikooli õpilaste esindaja E. Vilde nim Juuru Gümnaasiumi hoolekogus

2. Klasside kaunistamise konkurss

3. Kooliraadio

4. Koolileht

5. Väärtuste koosolek

6. Küsimused/vastused

 

Otsused/tagasiside/ettepanekud:

1. Otsustatakse järgmisel koosolekul

2. Klasside kaunistamine. Kindlad värvid, kujundid, klassid otsustame järgmisel koosolekul

3. Kooliraadio – arutleti, mis on kooliraadio ülesanne. Jõuti järeldusele, et saateid ei saa teha, kuna kooli akustika ei luba seda. Alustame jõulujuttude lugemisest tundide alguses!

4. Koolileht – arutleti, et koolileht võiks olla veebivormis, kus on ka kindlad valdkonnad (sport, kultuur, haridu). Rando, Hannula ja Jane on huvitatud lugude tegemisest, mis eeldab seda, et nad on kooli silmad ja kõrvad, kes kirjutavad kõigest toimuvast lugusid.

Fotode avalikustamine – enne pildistamist küsime, et kes pole nõus pildile jääma, teades, et pilt avalikustatakse.

5. Väärtuste koosolek – tagasiside. Klassid ei näinud üheselt vaeva. 7. klassi eesmärk on üksmeele saavutamine kevadeks, et toimuksid rahumeelsed klassijuhatajatunnid. 8. klassi eesmärk on parandada suhteid õpetajatega.

6. Küsimused/vastused

Kristel uuris, mis saab koolikellast. Väärtuste koosolekul küsiti osalejate käest arvamust ning üle poolte eelistab, et kell tuleks tagasi. Siiski oli tegemist ainult arvamuse küsimisega mitte hääletamisega. Juhtkond on koolikella osas ammu juba otsuse teinud!

Protokolli koostas: huvijuht Mari Palu