header

26. november 2013

Viimati uuendatud 06 Detsember 2013

E. Vilde nim Juuru Gümnaasiumi ÕE koosoleku protokoll nr. 8

 

Koosoleku toimumise aeg: 26. november 2013, kell 15.00 – 15.40

Koosoleku toimumise koht: ÕE-ruum

Koosolekul viibisid: Rando Aav, Kristel Leola, Hannula Lobjak, Rain Meri, Dan Mustallikas, Jane Priimägi, Sirli Priimägi, Mariliis Reimann, Elina Siniallik

Koosolekut juhtis: huvijuht Mari Palu

 

Päevakorrapunktid:

1. Klasside kaunistamise konkurss

2. Põhikooli õpilaste esindaja hoolekogus

3. Käitumine Juuru bussiliinides

4. Juuru kooli head tavad

5. Etendus „Netis sündinud“

 

Otsused/tagasiside/ettepanekud:

1. Klasside kaunistamisel kindlat teemat pole. Kaunistamisel antakse õpilastele vabad käed. 5. kl: 211; 6. kl 213; 7. kl 303; 8. kl 205; 9. kl 305; 12. kl 203.

Rando: õpetajad võiksid kaunistada kooli fuajee. Huvijuht võtab teema arutlusele juhtkogus

2. Õpilasesindus valis ühehäälselt Dan Mustallika põhikooli õpilaste esindajaks EVJG hoolekogusse.

3. Kooli on tulnud info, kus õpilased hõivavad bussides pinke ja ei oska käituda bussis. Huvijuht kuulas õpilaste mõtted ära ning edastab saadud info juhtkogule.

4. Millised on Juuru kooli head tavad? Plakatile said kirja: toit ei ole mängimiseks; mobiiltelefone ei kasuta tunni ajal. Elina teeb Facebookis Juuru kooli heade tavade üleskutse. Arutleme järgmisel koosolekul.

5. Etendusele „Netis sündinud“ tulevad õpilasesinduse liikmed. Väljasõit kooli juurest kell 12.30!

 

Protokolli koostas: huvijuht Mari Palu