header

10. detsember 2013

Viimati uuendatud 08 Jaanuar 2014

E. Vilde nim Juuru Gümnaasiumi ÕE koosoleku protokoll nr. 9

 

Koosoleku toimumise aeg: 10. detsember kell 15.00 – 15.40

Koosoleku toimumise koht: ÕE-ruum

Koosolekul viibisid: Rando Aav, Sigrit Lohk, Tanel Murd, Rain Meri, Bert Mustallikas, Sirli Priimägi

Koosolekut juhtis: huvijuht Mari Palu

 

Päevakorrapunktid:

1. Klasside kaunistamise konkurss

2. Baariruum

3. Jõulupakkide lunastamine

4. Tagasiside etendusele „Netis sündinud“

5. Juuru kooli head tavad

6. Info/rõõmud/mured

 

Otsused/tagasiside/ettepanekud:

1. Klasside kaunistamise konkursi tulemuste edastamine huvijuhile, kes teeb kokkuvõtte. Võitjad avalikustatakse kooli jõulupidudel.

2. Baariruum suleti alates 6. detsembrist ruumi tagumise ukse lõhkumise tõttu. Baariruum avatakse uuesti siis, kui süüdlane on tuvastatud.

3. Jõulupakkide lunastamiseks eraldi teemat ei anta. Klassid valivad ise luuletuse, laulu, tantsu jm vahel.

4. Õpilased, kes osalesid 3. detsembril etendusel „Netis sündinud“ edastavad huvijuhile oma arvamuse etenduse kohta läbi FB.

5. Õpilasesindus kiitis heaks järgmised Juuru kooli head tavad: mobiiltelefone ei kasuta tundide ajal; toit on söömiseks; prügikast pole pelgalt sisustuselement; tuletõkkeuksed hoitakse suletud asendis.

6. Huvijuht tundis huve, milliste ürituste huviringide ettepanekuid on õpilastel. Pakuti mehhaanika ringi, LAN-Party, kevadlaat.


Protokolli koostas: huvijuht Mari Palu