header

22. aprill 2014

Viimati uuendatud 13 Mai 2014

E. Vilde nim Juuru Gümnaasiumi ÕE koosoleku protokoll nr. 16

 Koosoleku toimumise aeg: 22. aprill 2014 kell 15.00 – 15.20

Koosoleku toimumise koht: ÕE-ruum

Koosolekul viibisid: Rando Aav, Hannula Lobjak, Rain Meri, Mariliis Reimann

Koosolekut juhtis: huvijuht Mari Palu

Päevakorrapunktid:

  1. Koristuspäev 2. mail

  2. Vilde FM

  3. ÕE motivatsioonireis

Otsused/tagasiside/ettepanekud:

  1. ÕE ettepanek: 2. mail korraldada lühem koolipäev ning kooli lõpus teha valla koristuspäev. Huvijuht edastab idee juhtkonnale.

  2. Rando Aav tegi ettepaneku, et kooliraadio võiks töötada terve koolipäev. Huvijuht on nõus läbirääkimisteks järgmise õppeaasta alguses.

  3. Huvijuht küsis ÕE liikmetelt ideid motivatsioonireisiks.

Protokolli koostas: huvijuht Mari Palu