header

29. aprill 2014

Viimati uuendatud 13 Mai 2014

E. Vilde nim Juuru Gümnaasiumi ÕE koosoleku protokoll nr. 17

 Koosoleku toimumise aeg: 29. aprill 2014 kell 15.00 – 15.20

Koosoleku toimumise koht: ÕE-ruum

Koosolekul viibisid: Riina Evardson, Hannula Lobjak, Sten Lätt, Rain Meri, Kelli Männa, Sirli Priimägi, Mariliis Reimann

Koosolekut juhtis: huvijuht Mari Palu

Päevakorrapunktid:

  1. Juhatuse ja presidendi valimine järgmiseks õppeaastaks

  2. Motivatsioonireis

Otsused/tagasiside/ettepanekud:

  1. E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi Õpilasesinduse põhimäärus näeb ette valida järgmise aasta juhatus ja president eelmise õppeaasta kevadel. ÕE otsustas, et juhatus ja president valitakse 6. mail. Kohustuslik osaleda kõigile liikmetel või esitada oma kandidaat/kanditatuur elektrooniliselt huvijuhile.

  2. Huvijuht tegi ettepaneku viia ÕE motivatsioonireis läbi Raplas. Väljasõit Pizzakioskisse.

Protokolli koostas: huvijuht Mari Palu