header

23. september 2015

Viimati uuendatud 24 September 2015

Koosolek nr 1; 23.09.2015

Algus kell 14.25

Lõpp kell 15.05

Osalesid: Markus, Eneli, Sass, Gerlinde, Mariliis, Hannula, Andreas, Hannagrete, Rando, Rain, Dan, Hannaliise.

PÄEVAKORD
1) Liikmete kinnitamine.
OTSUS: 2015/2016. õ.a kuulub ÕE-sse 13 liiget (nimekiri kohalkäimise tabelis). Protokollija Hannula Lobjak.
2) Tagasiside kooli kodukorrale (juhatus)
OTSUS: ettepanekud puuduvad
3) Järeltulija
ETTEPANEKUD: huvijuht tegi ettepaneku, et Järeltulija hakkab ilmuma kord trimestris, põhjuseks ideede puudus.
OTSUS: uute rubriikide ettepanekud järgmiseks koosolekuks.
4) Vilde FM
OTSUS: töötab esmaspäeviti
5) ÕE üritused I poolaastal
OTSUS: 9.-13. november stiilinädal. Iga klass viib läbi küsitluse hiljemalt 13. oktoobriks. ÕE valib välja 5 teemat. Lisanduvad tegevused, mille viivad läbi ÕE liikmed.
6) Jooksev info
* Lahe Koolipäev - osaleb Hannula ja kaasab endaga ühe õpilase alates 7. klassist
* Pikapäevasöök kõigile - huvijuht arutab juhtkogus.
* TEIP - sotsiaalpedagoog andis ülevaate. Kirjutada saavad 12.-19.-aastased noored. ÕE liikmed genereerivad ideid.
* Rando tegi ettepaneku õpetajavahetuse ürituse kohta. Huvijuht serveerib idee õpetajatele.

Protokollis Hannula Lobjak