header

Tahan liituda!

Viimati uuendatud 08 November 2014


Miks liituda õpilasesindusega?

  • võimaldab suhelda huvitavate inimestega;
  • tekivad uued tuttavad ja sõbrad;
  • annab uusi praktilisi teadmisi ja oskusi;
  • õpetab võtma vastutust ning arendab kohusetunnet;
  • on elukool, mis õpetab lahendama erinevaid igapäevaprobleeme;
  • annab meeskonnatöö kogemuse;
  • pakub eneseteostusvõimalusi;
  • arendab suhtlusoskust, esinemisjulgust, enesekindlust jne.


(väljavõte Õpilasesinduse aabitsast, Eesti Õpilasesinduste Liit, Tallinn, 2008)

 

Kui tahad liituda Juuru Eduard Vilde Kooli Õpilasesindusega, võta ühendust ÕE presidendiga (Rando Aav)